Thiết Lập DHCP Server Ubuntu 18.04

Ở trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ thử nghiệm thiết lập DHCP Server ở trên Ubuntu Server 18.04. Các phần chính của bài viết Khái niệm dịch vụ DHCP Cài đặt DHCP Server Ubuntu Server 18.04 Thiết lập Option 121 và cấp địa chỉ theo Mac-Address trên DHCP Server Các bạn có thể tham khảo video ở bên dưới để xem quá trình thực hiện bài thực hành này   1. Khái niệm dịch vụ DHCP - Dịch vụ DHCP server [...]

Biên Dịch File Python Thành Exe

Đôi khi các bạn có nhu cầu thực thi file Python trên máy tính window. Để thực hiện download và cài đặt python trên máy tính không có cài đặn sẵn chương trình python thì ta sẽ thực hiện biên dịch file python thành file exe. Python có hỗ trợ module pyinstaller để biên dịch. Các bạn thực hiện các bước chính ở bên dưới để thực hiện. - Bước 1: Cài dependencies bao gồm thư viện Window 10 SDK [...]

Xóa Kernel Không Sử Dụng Ubuntu Server

Khi ta sử dụng máy linux lâu ngày, hệ thống linux sẽ được update kernel. Phân vùng /boot sẽ có khả năng bị hết dung lượng chứa và sẽ không thể update được kernel. Ở phần bên dưới, trung tâm Athena hướng dẫn bạn cách để xóa các kernel linux không dùng. - Bước 1: Ta sẽ kiểm tra các kernel đang có trong máy và kernel đang hoạt động root@nhanle:~# cd /boot root@nhanle:/boot# ls config-4.15.0-101-generic initrd.img-4.15.0-101-generic System.map-4.15.0-101-generic vmlinuz-4.15.0-106-generic config-4.15.0-106-generic initrd.img-4.15.0-106-generic System.map-4.15.0-106-generic vmlinuz-4.15.0-55-generic config-4.15.0-55-generic initrd.img-4.15.0-55-generic [...]

Thiết Lập MariaDB Database Server

Mục tiêu bài hướng dẫn Cài đặt Database Server với MariaDB 10 Thiết lập Remote Login cho database server 1. Thiết Lập Chuẩn Bị Cho Máy Chủ và Cài Đặt Database Server [root@samba ~]# cd /etc/yum.repos.d/ [root@samba yum.repos.d]# vi MariaDB.repo [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 [root@samba ~]# yum update [root@samba ~]# yum install mariadb-server mariadb-client [root@samba ~]# systemctl enable mariadb [root@samba ~]# systemctl start mariadb [root@samba ~]# mysql_secure_installation 2. Thiết lập cấu hình cho Database Server - Thiết lập cấu hình tại vị trí "/etc/my.cnf.d/server.cnf" Thiết lập remote login Thiết [...]

Công Cụ Phục Hồi Dữ Liệu Trên Hệ Điều Hành Linux

  1. Ngữ Cảnh Sử Dụng - Khi sử dụng hệ điều hành Linux, câu lệnh để xóa node dữ liệu thông dụng là rm. Tuy nhiên đây là câu lệnh nguy hiểm và ta phải hết sức cẩn thận khi dùng ở trên máy chủ linux. - Để phục hồi dữ liệu trên hệ điều hành linux có nhiều chương trình khác nhau. Trong bài viết này tôi giới thiệu chương trình foremost để phục hồi tập tin và thư mục [...]


0943 23 00 99
Bản đồ