Lỗ hổng Bypass Authentication trên router Mikrotik

Một nhà nghiên cứu bảo mật không gian mạng của Tenable Research đã công khai một lỗ hổng RCE mới của một lỗ hổng truy cập thư mục trái phép đã được phát hiện và vá trong vòng những ngày đầu của tháng 4/2018. Tuy nhiên lỗi này khai thác lỗi trên và mở rộng phạm vi tấn công. Lỗi này cho phép tin tặc thực hiện một cuộc tấn công vào router của Mikrotik, cho phép vượt qua hệ [...]


0943 23 00 99
Bản đồ