Gửi mail Zimbra sử dụng Thunderbird

Zimbra là một nền tảng mail mã nguồn mở khá phổ biến trên máy chủ hệ điều hành linux. Thunderbird là một trong những mail client miễn phí dễ sử dùng và chứa nhiều chức năng hữu ích. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mail client là Thunderbird để kết nối và gửi mail. Nếu chưa có Thunderbird bạn có thể tải ở đây. Mở Thunderbird và tạo account Chọn Manual Config Điền các thông tin máy chủ [...]

Hướng dẫn sử dụng Reset This PC để cài lại Windows

Sau một thời gian sử dụng và cài nhiều nhiều phần mềm, update, driver hoặc phần mềm diệt virus, máy tính lúc này thường sẽ hoạt động với hiệu suất kém. Microsoft cung cấp sẵn một tính năng giúp cài lại hệ điều hành là Reset This PC. Với phiên bản Windows 10 2004 vừa mới ra, Microsoft có một chút thay đổi về tính năng này. Đầu tiên, Reset This PC bây giờ cho phép download phiên bản Window mới nhất [...]

Pipe – Kết hợp lệnh Linux

Lệnh Pipe trên linux được sử dụng để kết hợp nhiều lệnh mà trong đó output của lệnh này sẽ là input của lệnh tiếp theo như một đường ống dẫn. Kí tự đại diện cho lệnh Pipe là '|'. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu lệnh Pipe kèm với một số lệnh khác như less, more, grep. Để hiểu chúng ta sẽ dùng ví dụ sau. Giả sử ta có một tập tin có 100 dòng mỗi [...]

Sử dụng lệnh screen trên linux

Đối với người dùng linux chỉ sử dụng màn hình dòng lệnh thì sẽ thường gặp vấn đề là khi một lệnh được thực thi thì sẽ không thể sử dụng tiếp màn hình mà phải đợi dòng lệnh được thực thi xong. Còn đối với người dùng ssh thì chỉ cần kết nối bị mất thì tiến trình trên phiên ssh đó cũng sẽ bị mất. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu về lệnh Screen, lệnh [...]

Tạo CSR và Import chứng chỉ SSL cho MDAEMON dùng Certreq

Mdaemon không có chức năng giúp chúng ta tạo Certificate Signing Request (CSR) dùng để xin chứng chỉ từ bên thứ ba. Mdaemon mặc định có thể sử dụng các chứng chỉ có private key được thêm vào máy chủ. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Certreq, một lệnh có sẵn trên hệ điều hành window, để tạo một chứng chỉ request và thêm chứng chỉ vào Windows Certificate Store. Đầu tiên, ở máy [...]


0943 23 00 99
Bản đồ