Khảo sát An Toàn Thông Tin

Trong 6 tháng gần qua, Quý đơn vị có bị ảnh hưởng bởi các vấn đề mất An toàn thông tin hay không?
Nếu có, trong 6 tháng qua tổ chức Quý đơn vị gặp bao nhiêu sự cố:
Quý đơn vị có trang bị thiết bị hoặc phần mềm chuyên dụng để đảm bảo An toàn thông tin hay không?
Số lượng người dùng, máy tính và thiết bị mạng trong đơn vị là bao nhiêu?
Mức độ sẵn sàng cho hoạt động Đảm bảo An toàn thông tin của Quý đơn vị là như thế nào?
Các vấn đề khó khăn nhất của Quý đơn vị trong việc đảm bảo An toàn thông tin là gì?
Những trang bị về ATTT của Quý đơn vị là:
Quý đơn vị đã có ban hành các quy trình, quy định về sử dụng CNTT và ATTT hay chưa?
Trong 3 tháng gần nhất, Quý đơn vị có tổ chức cho cán bộ và nhân viên tập huấn về ATTT hay không?
Hình thức tập huấn ATTT mà Quý đơn vị đã phổ biến là gì?
Khoảng bao nhiêu % nhân sự tại Quý đơn vị có kiến thức cơ bản về ATTT?
Khoảng bao nhiêu máy tính của nhân viên, được trang bị Hệ điều hành có bản quyền và phần mềm phòng chống mã độc?
Quý đơn vị có trang bị máy tính, máy in, máy hủy tài liệu, thiết bị lưu trữ dữ liệu không kết nối Internet hay không?
Quý đơn vị có phổ biến cho nhân viên việc tách bạch các hộp thư điện tử giữa công việc và cá nhân hay không?

Bạn hãy điền các thông tin liên hệ bên dưới để Athena có thể hỗ trợ và tư vấn.Tên đầy đủ
Email
Số điện thoại

0943 23 00 99
Bản đồ