Lập trình và thiết kế Web chuyên nghiệp bằng PHP và MySQL

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

Khóa học lập trình web PHP và MySQL trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để có thể tự thiết kế 1 trang web từ A đến Z. Giúp các bạn thiết kế một website thật chuyên nghiệp mà không phải thuê bên ngoài với chi phí cao ngất ngưỡng cho mỗi lần nâng cấp.

Bạn có thể tạo ra bất kỳ website thuộc bất kỳ lĩnh vực nào từ trang tin điện tử, website giới thiệu doanh nghiệp, website bán hàng, rao vặt, các phần mềm dựa trên nền tảng web cho đến các trang thương mại điện tử chuyên nghiệp.

1. Đối tượng tham gia khóa học:

Sinh viên ngành CNTT, ĐTVT muốn được học lập trình web để nâng cao kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh online và đang cần một website.

Những người mong muốn có việc làm tốt với mức lương cao.

2. Tham gia khóa học lập trình PHP & MySQL, bạn sẽ nắm vững:

Kiến thức và kỹ năng lập trình trên PHP.

Kết nối, thao tác và quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Khả năng tự nghiên cứu các hệ thống mã nguồn mở như Joomla, Drupal, Zend Framework,…

Biết cách sử dụng PHP và MySQL để xây dựng ứng dụng các Website blog, những hệ thống Website Tin tức & Website Thương mại Điện tử chuyên nghiệp bằng ngôn ngữ PHP kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.
Biết cách tương tác với ứng dụng Web khác
Biết cách lập trình để bảo mật ứng dụng Web

3. Thời lượng và học phí:

– Thời lượng: 2 tháng, học 1 buổi/tuần.

– Thời gian học:

ca chiều (14h-17h), ca tối (18h-21h)
Thứ 5
– Học phí: 2.000.000 đồng ( học online).

>>XEM LỊCH KHAI GIẢNG<<

4. Chương trình đào tạo:

1.Cài đặt và cấu hình MySQL

– Giới thiệu chương trình học

– Giới thiệu chương trình MySQL

– Cài đặt và cấu hình MySQL trên nền hệ điều hành Linux

– Cài đặt và cấu hình MySQL trên nền hệ điều hành Windows

– Cấu hình các thông số liên quan đến bảo mật cho hệ thống máy chủ dịch vụ cơ sở dữ liệu web

– Thực hành cài đặt MySQL

2. Cài đặt và cấu hình MySQL

– Giới thiệu chương trình học

– Giới thiệu chương trình MySQL

– Cài đặt và cấu hình MySQL trên nền hệ điều hành Linux

– Cài đặt và cấu hình MySQL trên nền hệ điều hành Windows

– Cấu hình các thông số liên quan đến bảo mật cho hệ thống máy chủ dịch vụ cơ sở dữ liệu web

– Thực hành cài đặt MySQL

3. Thiết kế trang web đầu tiên với PHP

– Ôn tập lại các thẻ (tag) cơ bản trong HTML

– Khối lệnh PHP trong trang web có mã HTML

– Khối lệnh PHP trong trang web không có mã HTML

– Tạo chú thích trong mã nguồn PHP

– Thực hành tạo ra các trang web có mã PHP, kết hợp mã HTML và PHP

4. Ngôn ngữ lập trình PHP: Kiểu dữ liệu, biến
– Kiểu dữ liệu (Data Stype)
– Biến (Variables)
– Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

5. Ngôn ngữ lập trình PHP: Hằng, toán tử và biểu thức
– Hằng số (Constants)
– Toán tử và biểu thức (Operators & Expressions)
– Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

6. Ngôn ngữ lập trình PHP: Các lệnh điều khiển
– Lệnh IF
– Lệnh Switch
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

7. Ngôn ngữ lập trình PHP: Các lệnh điều khiển
– Lệnh For
– Lệnh Break
– Lệnh Continue
– Xử lý các khối mã lệnh điều khiển PHP trong trang HTML
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

8. Ngôn ngữ lập trình PHP: HÀM (Functions)
– Giới thiệu về hàm và ý nghĩa của việc sử dụng hàm trong khi phát triển ứng dụng
– Làm quen với một số hàm được định nghĩa sẵn trong PHP
– Hàm do người dùng định nghĩa
– Giới hạn của biến
– Các kỹ thuật gọi hàm
– Kiểm tra sự tồn tại của một hàm
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

9. Ngôn ngữ lập trình PHP: HÀM (Functions) (tiếp theo)
– Hàm do người dùng định nghĩa
– Giới hạn của biến
– Các kỹ thuật gọi hàm
– Kiểm tra sự tồn tại của một hàm
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

10. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu: Giới thiệu các lệnh SQL
– Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
– Giới thiệu các kiểu dữ liệu của MySQL
– Cú pháp lệnh tạo bảng dữ liệu
– Lệnh INSERT
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

11. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu: Giới thiệu các lệnh SQL
– Lệnh SELECT
– Lệnh WHERE
– Lệnh chọn dữ liệu từ nhiều bảng
– Lệnh JOIN
– Cập nhật dữ liệu bằng lệnh UPDATE
– Lệnh REPLACE
– Lệnh DELETE
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML

12. Tích hợp MySQL với các trang PHP
– Kết nối MySQL với các trang PHP
– Kiểm tra kết nối
– Kết thúc các phiên làm việc
– Thao tác dữ liệu với MySQL
Thực hành tạo ra các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML và tích hợp các kết nối dữ liệu MySQL đơn giản vào trang web

13. Làm việc với các forms
– Xác định trước giới hạn của biến
– Tạo một form nhập liệu đơn giản
– Các thành phần trên form nhập liệu thông thường
– Sử dụng mạng để lấy dữ liệu do người dùng nhập vào form
– Phối hợp mã HTML và PHP
Thực hành tạo forms trong các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML và tích hợp các kết nối dữ liệu MySQL. Thực hành kỹ thuật gởi mail và upload dữ liệu.

14. Làm việc với các forms (tiếp theo)
– Sử dụng các trường ẩn để lưu trạng thái
– Định hướng (Redirecting)
– Kỹ thuật gởi mail khi nhấn lệnh submission trên form.
– Kỹ thuật Upload file
Thực hành tạo forms trong các trang web với các nội dung trên bằng PHP, kết hợp mã HTML và tích hợp các kết nối dữ liệu MySQL. Thực hành kỹ thuật gởi mail và upload dữ liệu.
15. Làm việc với các tập tin (file)
– Giới thiệu hàm Include()
– Giới thiệu hàm Include_once()
– Kiểm tra các file
– Tạo và xóa files
– Mở file, viết thông tin vào file, đọc thông tin và chèn thêm dữ liệu vào file
– Làm việc với thư mục
Thực hành thao tác trên tập tin tạo.

16. Giới thiệu các hàm định dạng ngày giờ
– Giới thiệu hàm định dạng ngày giờ trong PHP
– Giới thiệu hàm định dạng ngày giờ trong MySQL
Thực hành tạo các trang web với các hàm định dạng ngày – giờ.

17. Giới thiệu về chuỗi (String).
– Định dạng chuỗi trong PHP
– Khám phá các vấn đề liên quan đến chuỗi trong PHP
– Điều khiển chuỗi trong PHP
– Các hàm điều khiển chuỗi trong MySQL và PHP
Thực hành các nội dung liên quan đến chuỗi trong MySQL và PHP

18. Xuất dữ liệu dạng bảng trên trang web
– Giới thiệu các thẻ định dạng bảng trong HTML
– Thiết kế trang xuất dữ liệu dạng bảng trong HTML
– Kết nối dữ liệu MySQL và PHP để xuất ra trang định dạng bảng với mã HTML

19. Giới hạn việc truy cập ứng dụng
– Giới thiệu về chứng thực (authentication)
– Các modun chức năng chứng thực trong APACHE
– Các modun chức năng chứng thực trong IIS
– Kết hợp các phương thức chứng thực truy cập trong Apache và IIS
– Giới hạn truy cập bằng các phương thức của HTML
– Hỏi đáp

20. Giới hạn việc truy cập ứng dụng bằng cookies
– Giới thiệu về cookies
– Cookies trong PHP
– Giới hạn việc truy cập bằng Cookies

21. User Session
– Giới thiệu về user sessions
– Bắt đầu một session
– Làm việc với các biến kiểm soát sessions
– Kỹ thuật bỏ qua Session IDs trong các chuỗi truy vấn
– Hủy bỏ các sessions và thiết lập lại giá trị cho các biến kiểm soát sessions

22. Thiết kế một hàm API chuẩn
– Giới thiệu về hàm API
– Phát triển một hàm API
– Sử dụng hàm API
– Bảo vệ mã của các hàm API

23. Ôn tập và giao bài kiểm tra cuối khóa

Học viên cần học lớp Joomla trước để có kiến thức cơ bản về xây dựng Website, thiết lập, quản trị các thành phần trên đó trước khi đi vào lập trình.

ng-k-lch-hc-2


0943 23 00 99
Bản đồ