HỌC QUẢN TRỊ MẠNG, AN NINH MẠNG NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?!!

Có hơn 80% sinh viên mới bắt đầu CNTT cụ thể hơn là quản trị mạng, an ninh mạng không biết nên bắt đầu từ đâu, học như thế nào. Do đó dẫn đến tình trạng không có lộ trình, mất định hướng trong quá trình học.

Biết được thực trạng đó cộng với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo về quản trị mạng, an ninh mạng nên Athena đã xây dựng nên một lộ trình đào tạo cho các bạn trong ngành có định hướng và cái nhìn rõ hơn về nghề quản trị mạng an ninh mạng.

Lộ trình đào tạo Athena Academy


0943 23 00 99
Bản đồ