Nhận sinh viên năm 1-2 thực tập công nghệ

Nhận sinh viên năm 1-2 thực tập công nghệ Hiện nay, các bạn sinh viên năm 1, năm 2 hầu như thiếu những trung tâm hỗ trợ định hướng nghiên cứu công nghệ theo đúng chuyên môn để tăng kỹ năng làm việc , tăng trãi nghiệm cảm nhận cuộc sống trong tương lai ,… Do thiếu những nơi sinh hoạt như trên nên nhiều sinh viên năm 1, năm 2 chủ yếu tập trung vào các hoạt động như Game [...]

Athena nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Athena nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp Nhằm tạo điều kiện cho các bạn Sinh viên có môi trường thực tập, học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc thực tế và những KỸ NĂNG giúp làm việc thành công , đạt hiệu quả cao.. Trung Tâm ATHENA sẽ tiếp nhận các bạn Sinh viên đăng ký thực tập (Thực tập chuyên ngành về Quản trị Kinh Doanh, Marketing và Công nghệ thông tin, …) + Đối với sinh viên thực tập [...]


0943 23 00 99
Bản đồ