Lỗ hổng Bluetooth mới cho phép kẻ tấn công theo dõi các kết nối đã được mã hóa

Hơn một tỷ thiết bị hỗ trợ Bluetooth, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay, thiết bị IoT thông minh và thiết bị công nghiệp, bị phát hiện tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng, có thể cho phép kẻ tấn công theo dõi dữ liệu được truyền đi giữa hai thiết bị. Lỗ hổng, CVE-2019-9506, nằm trong cách 'giao thức đàm phán khóa mã hóa' cho phép hai thiết bị Bluetooth BR/EDR chọn giá trị entropy (đơn [...]


0943 23 00 99
Bản đồ