Data exfiltration là gì? Làm thế nào để ngăn chặn hành vi nguy hiểm này?

Bảo mật dữ liệu luôn là một trong những khía cạnh cốt lõi của lĩnh vực an ninh mạng. Nó song hành với sự phát triển chung của thế giới bảo mật cũng như sự biến đổi của tình hình an ninh mạng trên toàn thế giới. Nói về bảo mật dữ liệu, có một sự bao hàm của nhiều khái niệm khác nhau và chắc chắn không thể diễn giải cặn kẽ chỉ trong khuôn khổ vài trang [...]


0943 23 00 99
Bản đồ