TÌM HIỂU VỀ GOOGLE PROJECT ZERO: ĐỘI SĂN TÌM LỖ HỔNG BẢO MẬT TINH NHUỆ VÀ QUY MÔ NHẤT THẾ GIỚI HIỆN NAY

Nhóm dự án Project Zero của Google mới đây đã công bố số liệu cho thấy 95,8% tổng số lỗ hổng bảo mật được nhóm này phát hiện trong các phần mềm và báo cáo lại cho các công ty phát triển đều đã được vá trước thời hạn. Project Zero đặt ra thời hạn 90 ngày kể từ khi báo cáo để các nhà phát triển sửa lỗi, nếu quá thời hạn trên nhóm sẽ công bố công [...]


0943 23 00 99
Bản đồ