Kiểm tra mạng internet chi tiết

Một hệ thống đường truyền mạng tốt sẽ cần điều kiện gì? Thứ nhất, và là yếu tố mà đa số người dùng tin rằng nếu điều kiện này tốt mạng sẽ tốt, đó chính là băng thông của đường truyền. Với yếu tố băng thông của đường truyền được định nghĩa bằng đơn vị “Mê ga bit trên giây” (Mbps), tuy nhiên đơn vị mà các bạn hay dùng lại được định nghĩa tương đồng với đơn vị [...]


0943 23 00 99
Bản đồ