6 phần mềm check mã hash miễn phí để kiểm tra tính toàn vẹn file

Khi tải file trực tuyến, bạn sẽ được cung cấp một mã hash file để kiểm tra tính toàn vẹn file. Hầu hết mọi người đều bỏ qua việc xác minh mã hash file, cho rằng nếu file đó độc hại, chủ sở hữu trang web sẽ nhận ra và gỡ nó xuống. Phần mềm diệt virus của họ sẽ ngăn việc tải file đáng ngờ trước khi thực thi. Bạn đang phân vân cách để kiểm tra mã hash [...]


0943 23 00 99
Bản đồ