Sự khác biệt giữa chuyên ngành mạng và công nghệ phần mềm

Một Hệ thống thông tin có thể chia làm 3 đối tượng con người là người dùng (user), người lập trình (programmer) và người triển khai (implementer). Người dùng đặt ra các yêu cầu của mình (vd: quản lý điểm của sinh viên) và người lập trình sẽ thực hiện viết ra chương trình theo yêu cầu (vd viết chương trình quản lý điểm của sinh viên). Sau khi chương trình được viết xong, người triển khai sẽ triển khai [...]


0943 23 00 99
Bản đồ