Hướng dẫn xem mật khẩu Wifi trên Windows 10

Hướng dẫn xem mật khẩu Wifi trên Windows 10 Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 và đang muốn xem lại các Key (mật khẩu) Wifi đã lưu trước đây, bạn có thể làm theo cách sau: 1. Sử dụng lệnh Netsh trong Command Line Interface (CLI) Mở RUN (Windows + R) gõ: cmd Trong CLI gõ tiếp lệnh sau: netsh wlan show profile ##Cách này chỉ hiển thị các tên (SSID) Wifi đã lưu, không hiển thị Key. Hãy làm theo cách bên [...]


0943 23 00 99
Bản đồ