Chiến dịch lừa đảo kéo dài hai năm mạo danh các ngân hàng Canada

Các ngân hàng Canada đang bị mạo danh trong một chiến dịch lừa đảo nhắm vào cả cá nhân và doanh nghiệp thông qua cơ sở hạ tầng quy mô lớn được chia sẻ với các cuộc tấn công trước đó vào năm 2017 và chỉ ra những kẻ tấn công tương tự. Cơ sở hạ tầng đằng sau các cuộc tấn công tập trung vào Canada này bao gồm hàng trăm trang web lừa đảo được thiết kế [...]

Phát hiện kỹ thuật tấn công mới cho phép đọc nội dung file PDF đã đặt mật khẩu bảo vệ

Mới đây, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện một nhóm kỹ thuật tấn công mới, có thể cho phép kẻ tấn công tiếp cận toàn bộ nội dung file PDF đã được đặt mật khẩu bảo vệ hoặc mã hóa. Nhóm kỹ thuật tấn công mới được đặt tên là PDFex, gồm hai hình thức tấn công lợi dụng yếu điểm an ninh trong cơ chế bảo vệ mã hóa tiêu chuẩn trong PDF. Các cuộc tấn công PDFex không [...]


0943 23 00 99
Bản đồ