Cách xóa PPA trên các bản phân phối dựa trên Ubuntu

Personal Package Archives (PPA) thật tuyệt vời. Bạn nhận được phần mềm hoặc chương trình mới bị thiếu trong kho lưu trữ mặc định của bản phân phối. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ muốn loại bỏ một PPA vì nhiều lý do. Việc làm thế nào bạn làm điều này phụ thuộc vào những gì bạn muốn đạt được. Thông thường, bạn sẽ thấy mình thuộc trong một trong hai trường hợp sau: Bạn muốn xóa PPA khỏi [...]


0943 23 00 99
Bản đồ