Các quản trị viên hãy cẩn thận! Có hai lỗ hổng RCE chưa được tìm thấy trong rConfig

Nếu bạn đang sử dụng tiện ích quản lý mạng có tên là rConfig để bảo vệ và quản lý các thiết bị mạng của mình, thì ở đây chúng tôi có một cảnh báo quan trọng và khẩn cấp cho bạn. Một nhà nghiên cứu an ninh mạng gần đây đã công bố các chi tiết cách thức khai thác và bằng chứng cho hai lỗ hổng thực thi mã từ xa chưa được vá trong tiện ích rConfig, [...]


0943 23 00 99
Bản đồ