Microsoft phát hành bản cập nhật an ninh tháng 10/2019

Bản cập nhật an ninh Patch Tuesday tháng 10/2019 của Microsoft vừa được phát hành để xử lý tổng cộng 59 lỗ hổng, 9 trong số đó được đánh giá là nghiêm trọng, 49 lỗi quan trọng và một lỗi ở mức độ trung bình. Đáng chú ý là không có lỗ hổng nào trong bản vá tháng 10 đã được công khai hay đã bị khai thác trên thực tế trước đó. Ngoài ra, cũng không có bản vá nào [...]

Windows tồn tại lỗi cho phép vượt qua màn hình khóa trong các phiên Remote Desktop

Chi tiết về lỗ hổng mới chưa được vá trong Microsoft Windows Remote Desktop Protocol (RDP) vừa được công bố. Lỗ hổng này, CVE-2019-9510, có thể cho phép kẻ tấn công phía máy khách vượt qua màn hình khóa trong các phiên remote desktop (RD). Được phát hiện bởi Joe Tammariello của Đại học Carnegie Mellon (SEI), lỗ hổng tồn tại khi tính năng Microsoft Windows Remote Desktop yêu cầu máy khách xác thực bằng Network Level Authentication (NLA), một [...]


0943 23 00 99
Bản đồ