Hơn 12.000 người dùng Google bị tấn công bởi tin tặc chính phủ trong quý 3 năm 2019

Là một phần trong các nỗ lực tích cực của mình để bảo vệ hàng tỷ người dùng trực tuyến, Google đã xác định và cảnh báo hơn 12.000 người dùng trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công được chính phủ hỗ trợ trong quý ba năm nay. Theo báo cáo được công bố bởi Nhóm phân tích mối đe dọa của Google (TAG), hơn 90 phần trăm người dùng được nhắm mục tiêu đã bị "email lừa [...]


0943 23 00 99
Bản đồ