Rò rỉ thông tin y tế của khoảng 50 nghìn người tại bệnh viện Minnesota

Thông tin cá nhân và y tế của 49.351 bệnh nhân đã bị lộ sau sự cố bảo mật liên quan đến tài khoản email của hai nhân viên được tiết lộ bởi Alomere Health có trụ sở tại Minnesota. Alomere Health là một bệnh viện y tế và phẫu thuật tổng quát thuộc sở hữu cộng đồng và phi lợi nhuận với 127 giường đã hai lần được đặt tên là một trong 100 bệnh viện hàng đầu [...]


0943 23 00 99
Bản đồ