Cách sử dụng Foremost để khôi phục file đã xóa trong Linux

Lệnh rm là một trong những lệnh nguy hiểm nhất đối với người dùng Linux. Nếu xóa file hoặc thư mục sai, bạn có thể khiến toàn bộ hệ điều hành của mình không thể hoạt động được nữa. Việc khôi phục các file bị mất không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể thực hiện được. Foremost được thiết kế để chẩn đoán ổ cứng nhằm phục hồi bất kỳ file nào bạn [...]

Cách xóa PPA trên các bản phân phối dựa trên Ubuntu

Personal Package Archives (PPA) thật tuyệt vời. Bạn nhận được phần mềm hoặc chương trình mới bị thiếu trong kho lưu trữ mặc định của bản phân phối. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ muốn loại bỏ một PPA vì nhiều lý do. Việc làm thế nào bạn làm điều này phụ thuộc vào những gì bạn muốn đạt được. Thông thường, bạn sẽ thấy mình thuộc trong một trong hai trường hợp sau: Bạn muốn xóa PPA khỏi [...]


0943 23 00 99
Bản đồ