Vi phạm dữ liệu của Capital One ảnh hưởng tới 106 triệu khách hàng

Capital One, tổ chức phát hành thẻ tín dụng và ngân hàng lớn thứ năm của Hoa Kỳ, gần đây đã bị vi phạm dữ liệu làm lộ thông tin cá nhân của hơn 100 triệu người đăng ký thẻ tín dụng ở Hoa Kỳ và 6 triệu ở Canada. Việc vi phạm dữ liệu xảy ra vào ngày 22 và 23 tháng 3 năm nay cho phép kẻ tấn công đánh cắp thông tin của những khách hàng đã [...]


0943 23 00 99
Bản đồ