Smishing, WiFi công cộng, deepfake… những mỗi đe dọa bảo mật sẽ bùng nổ trong năm 2020

Thế giới bảo mật luôn vận động không ngừng, song hành với tốc độ phát triển của internet cũng như lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh sự ra đời của các phương thức bảo mật hiệu quả hơn, các mối đe dọa mới cũng ngày càng trở nên phức tạp. Smishing, WiFi công cộng, deepfake…được cho là những mối đe dọa bảo mật mới, nhiều khả năng sẽ phát triển bùng nổ trong năm 2020 tới đây. Theo dự đoán [...]


0943 23 00 99
Bản đồ