Enter your keyword

Thiết lập key ED25519 thay thế RSA trong SSH

Hiện nay, chuẩn mã hoá key Ed25519 đã và đang thay thế RSA vì chuẩn bảo mật. Sau đây là hướng dẫn thay thế. Bước 1: Cài hệ điều hành Unix Bước 2: Cài đặt xác thực bằng key public-private #Đăng nhập vào user hiện tại (root mặc định không cho đăng nhập qua SSH) […]

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon