Enter your keyword

Danh sách giảng viên (Trỏ chuột vào hình để xem chi tiết)

ledinhnhan giangvien

Lê Đình Nhân - Giảng viên

Giảng viên: AEH - Hacker mũ trắng | Security+ - Bảo mật nâng cao | CCNA | CCNP | LPI | ACMN - Quản trị mạng nâng cao | ACBN - Quản trị mạng cơ bản.
Chứng chỉ liên quan: CEH | MCSA | CCNA | CCNP | CCNP-SA | ComptiA Security+ | LPI-1 | VCP
Kinh nghiệm: Giảng viên từ 2008 đến nay | Quản trị dự án An ninh mạng từ 2010 đến nay | Tư vấn Quản trị mạng - An ninh mạng từ 2010 đến nay.
Thông tin liên lạc: nhanld@athena.edu.vn

thanhvu giangvien

Bùi Thanh Vũ - Giảng viên

Giảng viên: CCNA | LPI | ACMN - Quản trị mạng nâng cao | ACBN - Quản trị mạng cơ bản.
Chứng chỉ liên quan: MCSA | CCNA | ComptiA Security+ | LPI-1 |
Kinh nghiệm: Giảng viên từ 2018 đến nay | Tư vấn Quản trị mạng - An ninh mạng từ 2018 đến nay.
Thông tin liên lạc: thanhvu94.athena@gmail.com | Zalo: https://zalo.me/vubui94"

hoangbao giangvien

Phạm Nguyễn Hoàng Bảo - Giảng viên

Giảng viên: AEH - Hacker mũ trắng | Security+ - Bảo mật nâng cao | CCNA | LPI | ACBN - Quản trị mạng cơ bản.
Chứng chỉ liên quan: CEH | CCNA | ComptiA Security+ | LPI-1 |
Kinh nghiệm: Giảng viên từ 2018 đến nay | Tư vấn Quản trị mạng - An ninh mạng từ 2018 đến nay.
Thông tin liên lạc: baopham.athena@gmail.com

Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm ATHENA

Giảng viên: AEH - Hacker mũ trắng | Security+ - Bảo mật nâng cao | CCNA | CCNP | LPI 1
Chứng chỉ liên quan: CEH | MCT | CCNA | ComptiA Security+ | LPI-1
Kinh nghiệm: Giảng viên từ 2004 đến nay | Quản trị dự án An ninh mạng từ 2006 | Tư vấn Quản trị mạng - An ninh mạng từ 2004 đến nay. Xử lý khủng hoảng truyền thông từ 2010 đến nay. Xử lý khủng hoảng An toàn thông tin từ 2010 đến nay.
Thông tin liên lạc: thangvo@athena.edu.vn | 0943230099

vancuong giangvien

Trương Văn Cường - Giảng viên

Giảng viên: AEH - Hacker mũ trắng | Security+ - Bảo mật nâng cao | LPI | ACMN - Quản trị mạng nâng cao | ACBN - Quản trị mạng cơ bản.
Chứng chỉ liên quan: CEH | MCSA | ComptiA Security+ | LPI-1 |
Kinh nghiệm: Giảng viên từ 2008 đến nay | Quản trị dự án An ninh mạng từ 2012 đến nay | Tư vấn Quản trị mạng - An ninh mạng từ 2012 đến nay.
Thông tin liên lạc: cuongtv@athena.edu.vn | Zalo: https://zalo.me/mrtvcuong

doanductri giangvien

Đoàn Đức Trí - Giảng viên

Giảng viên: Online Marketing | Internet Business | Photo Design | Videos Marketing.
Chứng chỉ liên quan: Cử Nhân CNTT
Kinh nghiệm: Giảng viên từ 2018 đến nay | Tư vấn Đào tạo và Online Marketing từ 2018 đến nay.
Thông tin liên lạc: doanductri.athena@gmail.com | https://zalo.me/tridoan1997

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon