Enter your keyword

Linux Professional Institute II (LPI-2)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Tất cả các khóa học tại Athena đều nhắm đến mục tiêu truyền đạt cho tất cả các học viên những kiến thức được sử dụng trong thực tế. Và chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở – LINUX.

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng :
– Tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source. Học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
– Xây dựng và quản trị hệ thống mạng hoàn chỉnh trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
– Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux).
– Bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho các hệ thống mã nguồn mở.
– Có đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi quốc tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional( LPIC-2) có giá trị toàn cầu.

Nội dung khóa học

BÀI 1: Cài đặt Linux làm Server
BÀI 2: Thiết lập NTP Server
BÀI 3: THIẾT LẬP DHCP SERVER
BÀI 4: THIẾT LẬP DOMAIN NAME SERVER
BÀI 5: THIẾT LẬP NFS SERVER
BÀI 6: THIẾT LẬP LINUX APACHE MYSQL PHP
BÀI 7: THIẾT LẬP EMAIL SERVER
BÀI 8: THIẾT LẬP OPENVPN SERVER
BÀI 9: THIẾT LẬP FIREWALL IPTABLES
BÀI 10: THIẾT LẬP NGINX REVERSE PROXY SERVER
BÀI 11: THIẾT LẬP SOCKS 5 PROXY SERVER
Thời lượng học 2 tháng
Học phí Online 2,400,000 
Học phí Offline 3,000,000 
Đăng ký
Gọi Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon