Thiết Lập Django CMS Trên Ubuntu Server

– Kiểm tra phiên bản python trên máy linux thấy đang là python 2.7 root@srv:/home/nhanld# python Python 2.7.12 (default, Dec 4 2017, 14:50:18) [GCC 5.4.0 20160609] on linux2 Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information. >>> exit() – Thực hiện chuyển sang python 3 root@srv:/home/nhanld# update-alternatives –remove python /usr/bin/python2 root@srv:/home/nhanld# update-alternatives –install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 1 root@srv:/home/nhanld# python Python 3.5.2 (default, Nov 23 2017, 16:37:01) [GCC 5.4.0 20160609] on linux Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information. >>> – Cài đặt pip3 root@srv:/home/nhanld# apt install python3-pip root@srv:/home/nhanld# which pip3 /usr/bin/pip3 root@srv:/home/nhanld# ln -s [...]

Linux Standard Input Output Error

1. Khái niệm - Ở trong hệ điều hành linux và unix các node dữ liệu đều là file, bao gồm tập tin, thư mục, các thiết bị - Mỗi một file sẽ tương ứng với một con số gọi là File Descriptor. - File Descriptor đặc biệt để dùng cho input và output + File Descriptor 0 tương ứng standard input --> dấu " < " hoặc dấu " 0< " + File Descriptor 1 tương ứng standard output --> dấu " > [...]

Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco FlexVPN Site To Site

Sơ đồ bài thực hành - Thiết lập IP và định tuyến tại Router 1 R1>enable R1#conf t R1(config)# hostname R1 R1(config)# interface ethernet 0/0 R1(config-if)# ip add 192.1.12.1 255.255.255.252 R1(config-if)# no sh R1(config-if)# exit R1(config-if)# int ethernet 0/1 R1(config-if)# ip add 172.16.1.254 255.255.255.0 R1(config-if)# no sh R1(config-if)# exit R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.1.12.2 R1(config)# ip domain-name vmware.lab R1(config)# ip host R2.vmware.lab 192.1.23.1 - Thiết lập IKEv2 Proposal R1(config)#crypto ikev2 proposal IKEPROPOSAL R1(config-ikev2-proposal)#encryption aes-cbc-256 R1(config-ikev2-proposal)#integrity sha512 R1(config-ikev2-proposal)#group 14 - Thiết lập IKEv2 Polilcy R1(config)#crypto ikev2 policy IKEPOLICY R1(config-ikev2-policy)#match address local 192.1.12.1 R1(config-ikev2-policy)#proposal IKEPROPOSAL - Thiết lập IKEv2 Key để xác thực các site R1(config)#crypto [...]

Nhân sự ngành an ninh mạng, dự báo cơ hội phát triển

Trong hơn 2 triệu vị trí tuyển dụng ngành CNTT thế giới, các vị trí tuyển dụng liên quan đến quản trị an ninh mạng, phân tích dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đám mây, IoT và hạ tầng hội tụ đang thiếu hụt ứng viên trầm trọng. Công nghệ thông tin, lĩnh vực chưa bao giờ là đủ nhân lực Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tại [...]

10 Lỗi Tài Khoản Facebook thường gặp và cách khắc phục

Một số người dùng gặp phải một số vấn đề về Facebook, vì vậy bài viết này sẽ đưa ra cách khắc phục những vấn đề này. 1. Hủy theo dõi bạn bè Hẳn trong số chúng ta đã từng gặp những người dùng Facebook như thế này: Những người đăng bài viết có quá nhiều yếu tố vận động chính trị. Những người không biết cách sử dụng Facebook và đăng các bài viết vô nghĩa mỗi ngày. Một người bạn chụp quá [...]

Giám Sát Nginx Với Amplify

Amplify là ứng dụng web dùng để giám sát hệ thống Nginx và Mysql từ xa, được cung cấp bởi NGINX. Một số tính năng chính của Amplify như sau: Tổng quan và SLA cho phép kiểm tra sức khỏe của Nginx cứ mỗi 30 giây. Sơ đồ số liệu tổng quan cho Nginx, PHP-FGM và Hệ điều hành Quan sát tổng thể về cấu hình Nginx và đưa ra những cảnh báo về những lỗi trong cấu hình [...]

Xuất hiện biến thể mới của mã độc đào tiền ảo trên facebook đe dọa người dùng tại Việt Nam

Athena Group thông báo về sự xuất hiện của biến thể mới của mã độc đào tiền ảo phát tán qua Facebook, W32.FbCoinMiner đang đe dọa người dùng tại Việt Nam. Biến thể mới này có khả năng đăng bài trên các nhóm (group) có đông người tham gia nên đang có tốc độ phát tán cực nhanh theo cấp số nhân. Hiện đã có 45.000 máy tính bị ảnh hưởng. Mã độc W32.FbCoinMiner không chỉ chiếm quyền điều khiển [...]


0943 23 00 99
Bản đồ