Enter your keyword

Lộ trình đào tạo

Lộ trình đào tạo quản trị mạng & an ninh mạng tại trung tâm ATHENA . Lộ trình mô tả kiến thức cần phải học từ cấp độ cơ bản, qua các giai đoạn quản trị hệ thống mạng, đến chuyên gia an ninh mạng AN2S.

Đây là cơ sở để các bạn học viên tham khảo khi đăng ký môn học .

lo-trinh-hoc

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon