LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12+01+02/2017-2018

(Ưu đãi : Giảm 5% cho tất cả các khóa học đăng ký trước 10 ngày, tặng hosting cho các lớp web )

PHẦN 1 : CÁC KHÓA HỌC  THIẾT KẾ WEB – INTERNET BUSINESS – ONLINE MARKETING –ĐỒ HỌA WEB
STT Khóa Học Khai Giảng Ngày Học Giờ Học Học Phí
(Học Online
qua Internet)
Học Phí
(Học Offline+ Online)
01 Internet Business

Kinh Doanh Trên Internet
(Gồm 6 môn : Online Marketing,E-mail Marketing, SEO,Web,Video Markeing,Picture Marketing…) (18 buổi)

(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)

4/12; 25/12; 11/1; 31/1
(Lịch dự kiến)
 
2-3-4

5-6-7

cn

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

2.880.000 3.6000.000
02 Xây dựng & Thiết kế Web Doanh Nghiệp  bằng Joomla
(Không Cần Kiến Thức Lập Trình)
(1 tháng– Khóa cấp tốc 1 tuần )
( Tặng lớp Email marketing)
4/12; 20/12; 3/1; 20/1; 2/2

  2-3-4

5-6-7 (*)

cn

 

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

960.000 1.200.000
03 Xây Dựng Web Tin Tức bằng WordPress
(Khóa cấp tốc 3 buổi – không cần kiến thức lập trình)
( Tặng lớp Email marketing)
(Voucher)

12+13+14/12
1+2+3/1
29+30+31/1

(cấp tốc)

6/12; 25/12; 8/1; 22/1

 2-3-4

5-6-7

    Cn (onl)

 

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

560.000 700.000
04 Xây Dựng Web Bán Hàng Trực Tuyến (Cơ Bản)
(Khóa cấp tốc 3 buổi, tạo web như hotdeal – không cần kiến thức lập trình)
( Tặng lớp Email marketing)
(Voucher)

7+8+9/12

8+9+10/1

25+26+27/1

(Cấp tốc)

4/12; 15/12; 27/12

2-3-4

5-6-7

Cn (onl)

 

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

560.000 700.000
05 Xây Dựng Web Bán Hàng Trực Tuyến (Nâng Cao)
(Tư vấn Đăng ký domain theo chuẩn thương hiệu số , tư vấn cách bán hàng online hoàn thiện web chạy trên Internet)
( Tặng lớp Email marketing)
11/12; 15/1; 4/2 2-3-4

5-6-7

cn

 

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

640.000 800.000
06 Công Cụ Tối Ưu Hóa SEO

(Khóa cấp tốc 3 buổi-Đưa website lên top Google)

(Voucher)

8+9+10/1

1+2+3/2

(cấp tốc)

4/1, 15/1; 29/1

 

2-3-4

5-6-7

  Cn (onl)

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

18h-21h

560.000 700.000
07 Picture Marketing- Đồ Họa Web & Banner Cho Web
(Marketing bằng hình ảnh+photoshop cơ bản+ ảnh động cho web) (2 buổi)
( Tặng lớp Email marketing)
4/12; 21/12; 1/1; 25/1  2-3-4 (*)

  5-6-7

cn

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

560.000 700.000
08 Online MarKeting
(Facebook Marketing , E-mail Marketing,Youtube Marketing,…) (3 buổi)
(Voucher)

1+2+3/1

29+30+31/1

 (Cấp tốc)

21/12; 4/1; 22/1

   2-3-4

    5-6-7

  Cn (onl)

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

700.000

 

09 Marketing trên Mạng Xã Hội
( FaceBook Marketing,…) ( 2buổi)
21/12; 4/1; 22/1 3-4 (*)

   6-7

   cn

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

500.000
10

 

E-Mail MarKeting Pro
(Tạo template e-mail như hotdeal,nhommua, gửi mail tự động ,gửi mail theo tên cá nhân)
21/12; 4/1; 22/1 2-3 (*)

   6-7  

   cn  

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

560.000 700.000
11 Video Marketing
(Tạo Clip quảng cáo ấn tượngnhư trên TV, marketing trên youtube)
( Tặng lớp Email marketing)
  (Voucher)

18+29+20/12

28+29+30/12

15+16+17/1

 (Cấp tốc)

11/12; 4/1; 22/1


  2-3-4
    5-6-7  Cn (onl)
8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

  560.000 700,000
12 Chuyên Viên Quản Trị Website –ACWT
(Gồm 4 môn: Joomla,Wordpress,Opencart,Đồ họa Web) (2 tháng-khóa cấp tốc 3 tuần)
(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)
21/12; 4/1; 22/1 2-4-6

3-5-7

cn

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

1,850.000

 

2,300,000đ

 

PHẦN 2 : CÁC KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG – BẢO MẬT MẠNG – HACKER MŨ TRẮNG
STT Khóa Học Khai Giảng Ngày Học Giờ Học Học Phi
(Học Online)
Học Phí
(Học Offline)
1 Quản Trị Mạng Cơ Bản-ACBN
(Athena Certified Basic Network)
(1tháng–cấp tốc 1 tuần)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2
Thứ 2-4

Thứ 3-5

 

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

800.000

 

    1.000.000                   
2 Athena Hacking Cơ Bản – ACBH
(Athena Certified Basic Hacking)
(Mạng TCP/IP , Scanning Network, Sniffer, System Hacking)
( 2 tuần- cấp tốc 1 tuần)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2  

 

Thứ 5-7

 

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

               

1.200.000

 

1.500.000
3 Bảo mật dữ liệu cá nhân, bảo mật dữ liệu laptop, mã hóa dữ liệu cho người dùng không chuyên IT 4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2 Thứ 6, thứ 6, cn     8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

500.000
(Học Offline tại Trung Tâm)
4 Quản Trị Mạng Nâng Cao ACMN
(MCSA 2008 Express+VPS+Mail Server)
(Tặng máy chủ VPS làm mail server)
(2 tháng – cấp tốc 3 tuần)
 
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2 Thứ 2-4    Th35     

 

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

1.920.000 2.400.000
5 Quản Trị Mạng Cisco – CCNA
(2 tháng-Khóa cấp tốc 1 tháng)
(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2
Thứ 2-4
Th35
8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

2.000.000 2.500.000
6 Quản Trị Mạng Linux LPI-1
( 2 tháng – cấp tốc 1 tháng)
(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2 Thứ 3

 

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

                 

1.600.000

 

 

2.000.000

 

7 Quản Trị Mạng Linux LPI-2
( 2 tháng – cấp tốc 1 tháng)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2 Thứ 3 8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

 

2.000.000

 

2.500.000
8 Hacker Mũ Trắng – AEH
(Athena Ethical Hacker) (3tháng–cấp tốc 1 tháng)
(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2 Thứ 2-4

 

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

2.360.000 2.950.000
9 Bảo Mật Mạng- ACNS
(Athena Certified Network Security)
( 2tháng – cấp tốc 2 tuần)
(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2 Thứ 5

Thứ 6-7, cn

8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

3.600.000 đ
(Học Online , mỗi tuần đến lớp 1 buổi)
PHẦN 3 :KHÓA HỌC DÀI HẠN – CHUYÊN GIA AN NINH MẠNG – QUẢN TRỊ MẠNG- QUẢN TRỊ WEBSITE
STT Khóa Học Khai Giảng Ngày Học Thời Gian Học Phí(Học Online) Học Phí(Học Offline)
1 Chuyên Gia An Ninh Mạng – AN2S
(Athena Network Security Specialist) (18tháng)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2 Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
Th 6, 7, cn
8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

13.600.000 17,000,000đ
2 Chuyên Viên Quản Trị Mạng- ANAT
(Athena Network Administrator Technician)

(6 tháng)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2 Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

5.920.000 7.400.000đ
3

 

Chuyên Viên Bảo Mật Mạng – ACST
(Athena Certified Security Technician) (6tháng) (Cần có kiến thức QuảnTrị Mạng)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2 Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

6.600.000 8.300.000
4 Chuyên Viên Quản Trị Website –ACWT
(Athena Certified Website Technician)
( 2tháng)
4/12; 19/12; 1/1; 29/1; 6/2; 26/2 Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
8h30-10h

10h-11h30

13h45-15h15

15h15-16h45

17h-18h30

18h30-20h

1.850.000 2,300,000
PHẦN 4 :CHUYÊN ĐỀ VÀ TƯ VẤN TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ MẠNG – BẢO MẬT- ONLINE MARKETING- INTERNET BUSINESS
STT Khóa Học Thời Gian Học Phí
1 Cài đặt & Quản Trị Mail Server
(Tạo Mail Server với Daemon Mail, tặng server VPS)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
500.000
2 Cài đặt & bảo mật mạng bằng Firewall ISA
(kiểm soát nội dung truy cập Internet, chat,.. bằng ISA)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000

 

3 Cài đặt & Quản Trị Mail Server trên Linux
(Tạo Sendmail Server , tặng server VPS)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000

 

4 Phục Hồi Dữ Liệu
(Khôi phục các file word,excel,… đã xóa)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
600.000
5 Bảo Mật Mạng Wi-Fi Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
800.000
6 Hacking & Bảo Mật Web Server Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
800.000

 

7 Thu thập thông tin trong mạng
( footprinting, scanning, nessus,…)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
500.000
8 Xâm nhập & bảo mật mạng LAN
(phát hiện lay cắp e-mail, password)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
600.000

 

9 Quản trị Mail Exchange Server 2007 Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000

 

10 Quản Trị Tường Lửa TMG

 

Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
11 Tư Vấn Xây Dựng Thương Hiệu Số Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
500.000
12 Tư Vấn Triển Khai SEO Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
500.000
13 Tư Vấn Xây Dựng Vệ Tinh Bán Hàng Online Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
500.000
14 Tư Vấn Triển Khai E-mail Marketing Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
500.000
15 Tư Vấn Triển Khai Video Marketing Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
500.000
16 Giải pháp Quản Lý Khách Hàng (CRM)
(Quản lý khách hàng Online Bằng Vtiger)
Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
500.000
17 Giải pháp Quản Trị Nhân Sự (HRM)
(Quản Trị Nhân Sự Online bằng Orange HRM)
Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
500.000
18 Giải pháp Quản Trị Doanh Nghiệp (ERP)
(Quản Trị Nhân Sự Online bằng Open ERP)
Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
500.000

 

TÀI LIỆU TỰ HỌC
01 Đồ họa Corel bản (Sách + CD video bài giảng) 40.000 đ
02 Xây Dựng Mạng Xã Hội Bằng VBB (Sách + CD video bài giảng)

(xây dựng diễn đàn riêng để thu hút KH tiềm năng như 5giay.vn, webtretho.com..)

40.000 đ
03 CCNA (Sách + CD video bài giảng) 60.000 đ
04 Hướng dẫn cài đặt GNS3 để học Cisco ( CD video bài giảng) 20.000 đ
05 Hướng dẫn tạo web Blogspot trên google(Sách + CD video bài giảng) 40.000 đ
06 Quản Trị Mạng MCSA 2008 (Sách + CD video bài giảng) 150.000 đ
07 Hướng dẫn làm video Marketing(Sách + CD video bài giảng) 40.000 đ
08 i đặt và quản trị windows 2003 40.000 đ
 09 Xây dựng Web Joomla 40.000 đ
10 Xây dựng Web bằng WordPress 40.000 đ
11 Hacker Mũ Trắng – AEH ( Athena Ethical Hacker) 70.000 đ
12 Quản Trị Mail Exchange Server 50.000 đ
13 Quản Trị Tường Lửa – ISA Firewall 50.000 đ
14 Quản Trị Linux – LPI-1 50.000 đ
15 Quản Trị Linux – Lpi-2 50.000 đ
16 Lập Trình Web bằng Php & My SQL 50.000 đ
17 Online Marketing 60.000 đ

 

Ghi chú :

(*): Học offline

Ä Học Offline : Học viên học trực tiếp tại trung tâm
Ä Học Online : Học từ xa (thông qua TeamViewer và Skype) dưới sự hướng dẫn của giảng viên ATHENA (phương pháp học mới, hiện đại – giúp tiết kiệm chi phí – phù hợp với tất cả học viên), mỗi tuần học viên đến trung tâm 1 lần để báo cáo kết quả học và gặp giáo viên hướng dẫn
Ä Học có bảo hành – Học viên được học lại miễn phí trong vòng 6 tháng (HV chỉ đóng lệ phí thi)
ÄHọc viên  đóng học phí trực tiếp tại văn phòng trung tâm hoặc chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của trung tâm ATHENA
Người nhận: VÕ ĐỖ THẮNG_ ĐT liên hệ: 0943 23 00 99

+ Tại Ngân hàng Đông Á_ Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Tp HCM .Số Tài khoản: 0102 727 583

Hoặc

+ Tại Ngân hàng ACB _ Chi Nhánh Nguyễn Đình Chiểu,Tp HCM – Số Tài Khoản : 154 32 53 19
+ Tại Ngân hàng TechcomBank_Chi Nhánh Sài Gòn – Số Tài Khoản : 190 20 88 631 5017
+ Tại Ngân hàng Sacombank _ Chi Nhánh Trung Sơn,TP HCM – Số Tài Khoản : 060 071 598 181
+ Tại Ngân hàng AgriBank _ Chi Nhánh Sài Gòn,TP HCM – Số Tài khoản : 1600 205 122 222
+ Tại Ngân hàng Vietcombank _ Chi Nhánh Bến Thành, TP HCM – Số Tài Khoản : 0071 001 811 017

F Sau khi chuyển khoản, vui lòng liên hệ ĐT của Thầy Thắng để xác minh, Xin cảm ơn !

 

+ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng ATHENA:

 92 Nguyễn Đình Chiểu , Dakao, Q1, Tp HCM
Hotline : 0943 20 00 88 –  0943 23 00 99

( (028) 38 244 041 – 2210 3801

Website : http://athena.edu.vn
http://athena.com.vn

+ Tư vấn Online :

Email: thangvo@athena.edu.vn

Hoặc: tuvan@athena.edu.vn

Zalo: 0943 23 00 99

 

 

HƯỚNG DẪN HỌC ONLINE TẠI TRUNG TÂM ATHENA
(Giải pháp tiết kiệm 20% đến 40% học phí)

Phần 1 : Hướng dẫn cách đăng ký học Online

1/ Học viên sau khi đăng ký học , sẽ được nhận tài liệu , phần mềm thực hành , video hướng dẫn ( có thuyết minh chi tiết) chương trình học

2/Học viên có 1 buổi gặp giáo viên để huấn luyện cách học Online , các sử dụng tài liệu và phần mềm hỗ trợ . Trong trường học , học viên ở xa , học viên cung cấp số điện thoại , giáo viên sẽ có buổi hướng dẫn cách học qua điện thoại hoặc qua voice chat ( yahoo hoặc skype)

3/Học viên gửi cc thắc mắc trong quá trình học về địa chỉ : 

support@athenavn.com

trung tâm Athena sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất . Hình thức trả lời thắc mắc qua điện thoại, qua phần mềm chuyên dụng như teamviewer , qua ngân hàng câu hỏi giải đáp và qua diễn đàn của trung tâm ATHENA .

4/Học viên đăng ký học Online sẽ nhận được số điện thoại của giảng viên, lịch giảng và giải đáp thắc mắc của giảng viên.Giảng viên sẽ giải đáp thắc mắc của học viên qua các phần mềm chuyên dụng như teamviewer hoặc Go Meeting ATHENA.

5/Học viên được download các tài liệu học tập miễn phí trên hệ thống ATHENA

6/ Hotline hỗ trợ học Athena  : 094 323 00 99

Phần 2 : Tổ chức thi kết thúc môn học

1/ Học viên phải tham gia kỳ thi lý thuyết, thực hành , báo cáo đồ án môn học ( có thuyết minh các bước thực hiện đồ án theo video mẫu của ATHENA).

2/Thời gian khóa học theo hình thức Online tương đương với thời gian học bình thường. Nếu học viên kết thúc sớm thì trung tâm sẽ tổ chức thi sớm và cấp chứng chỉ cho học viên

3/ Sau khi đạt được các kỳ thi trên , học viên sẽ được cấp văn bằng hoàn thành khóa học có giá trị trong toàn quốc

Lưu ý : Khi gửi mail hỏi các thắc mắc về địa chỉ : support@athenavn.com  , học viên cần ghi rõ họ tên , số điện thoại liên lạc,  khóa học đang theo học Online và chi tiết thắc mắc cần trung tâm ATHENA giải đáp.

 


0943 23 00 99
Bản đồ