LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 08 + 09/2020

PHẦN 1 : CÁC KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB – INTERNET BUSINESS – ONLINE MARKETING –ĐỒ HỌA WEB
STTKhóa HọcKhai GiảngNgày Học Giờ HọcHọc Phí
(Học Online
qua Internet)
Học Phí
(Học Offline+ Online)
01Internet Business

Kinh Doanh Trên Internet
(Gồm 6 môn : Online Marketing,E-mail Marketing, SEO,Web,Video Markeing,Picture Marketing…) (18 buổi,có lớp cấp tốc)

(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN, trị giá 1 triệu)

 

 

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09

 

 

T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

 

3.600.000
Đăng ký học

 

4.490.000
Đăng ký học

02Xây dựng & Thiết kế Web Doanh Nghiệp bằng Joomla
(Không Cần Kiến Thức Lập Trình)
(1 tháng– có lớp cấp tốc )
( Tặng lớp Email marketing)
 

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09

 

T2-T4

T3-T5

T6-T7

 

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

 

960.000
Đăng ký học

 

1.200.000
Đăng ký học

03Xây Dựng Web Tin Tức bằng WordPress
(4 tuần– không cần kiến thức lập trình, có lớp cấp tốc theo yêu cầu)
( Tặng lớp Video Marketing trị giá 1 triệu)

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09
T2-T4

T3-T5

T6-T7

 

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

800.000
Đăng ký học
1.000.000
Đăng ký học
04Xây Dựng Web Bán Hàng Trực Tuyến (Cơ Bản)
(4 tuần– không cần kiến thức lập trình, có lớp cấp tốc theo yêu cầu)
( Tặng lớp Video Marketing trị giá 1 triệu)
 

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09

T2-T4

T3-T5

T6-T7

 

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

800.000
Đăng ký học
1.000.000
Đăng ký học
05Xây Dựng Web Bán Hàng Trực Tuyến (Nâng Cao)
(Tư vấn Đăng ký domain theo chuẩn thương hiệu số , tư vấn cách bán hàng online hoàn thiện web chạy trên Internet)
( Tặng lớp Email marketing)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

 

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

1.600.000
Đăng ký học
2.000.000
Đăng ký học
06Công Cụ Tối Ưu Hóa SEO

(4 tuần– không cần kiến thức lập trình, có lớp cấp tốc theo yêu cầuĐưa website lên top Google)

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

1.200.000
Đăng ký học
1.500.000
Đăng ký học
07Picture Marketing- Đồ Họa Web & Banner Cho Web
(Marketing bằng hình ảnh+photoshop cơ bản+ ảnh động cho web) (4 tuần)
( Tặng lớp Email marketing)
 

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09

 

T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

 

800.000
Đăng ký học

 

1.000.000
Đăng ký học
08Online MarKeting
(Facebook Marketing , E-mail Marketing,Youtube Marketing,…) (3 buổi)
 

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09

 

T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

700.000
Đăng ký học
09Marketing trên Mạng Xã Hội
( FaceBook Marketing,…) ( 2buổi)
 

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09

 

T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

700.000
Đăng ký học
10

 

E-Mail MarKeting Pro
(Tạo template e-mail như hotdeal,nhommua, gửi mail tự động ,gửi mail theo tên cá nhân)
 

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09

 

T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

560.000
Đăng ký học
700.000
Đăng ký học
11Video Marketing
(Tạo Clip quảng cáo ấn tượngnhư trên TV, marketing trên youtube)
( Tặng lớp Email marketing)

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09
T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

800.000
Đăng ký học
1.000.000
Đăng ký học
12Chuyên Viên Quản Trị Website –ACWT
(Gồm 4 môn: WordPress,Opencart,Đồ họa Web, SEO) (2 tháng-khóa cấp tốc 3 tuần)
(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)

03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09
T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

1.850.000
Đăng ký học
2.300.000
Đăng ký học
PHẦN 2 : CÁC KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG – BẢO MẬT MẠNG – HACKER MŨ TRẮNG
STTKhóa HọcKhai GiảngNgày HọcGiờ HọcHọc Phi
(Học Online)
Học Phí
(Học Offline)
1Quản Trị Mạng Cơ Bản-ACBN
(Athena Certified Basic Network)
(1tháng–cấp tốc 1 tuần)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

800.000
Đăng ký học
1.000.000
Đăng ký học
2Athena Hacking Cơ Bản – ACBH
(Athena Certified Basic Hacking)
(Mạng TCP/IP , Scanning Network, Sniffer, System Hacking)
( 4 tuần- cấp tốc 1 tuần)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09 

T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

 

1.200.000
Đăng ký học

 

1.500.000
Đăng ký học
3Bảo mật dữ liệu cá nhân, bảo mật dữ liệu laptop, mã hóa dữ liệu cho người dùng không chuyên IT03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

1.500.000
Đăng ký học
4Quản Trị Mạng Nâng Cao ACMN
(MCSA 2016)
(2 tháng – cấp tốc 3 tuần)

(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

2.360.000
Đăng ký học
2.950.000
Đăng ký học
5Quản Trị Mạng Cisco – CCNA
(2 tháng-Khóa cấp tốc 1 tháng)
(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09
T
2-T4T3-T5T6-T7
9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

2.880.000
Đăng ký học
3.600.000
Đăng ký học
6Quản Trị Mạng Linux LPI-1
( 2 tháng – cấp tốc 1 tháng)
(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

 

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

 

1.600.000
Đăng ký học

 

 

2.000.000
Đăng ký học

 

7Quản Trị Mạng Linux LPI-2
( 2 tháng – cấp tốc 1 tháng)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

 

2.000.000
Đăng ký học

 

2.500.000
Đăng ký học
8Hacker Mũ Trắng – AEH
(Athena Ethical Hacker) (3tháng–cấp tốc 1 tháng)
(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

 

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

2.360.000
Đăng ký học
2.950.000
Đăng ký học
9Bảo Mật Mạng- ACNS
(Athena Certified Network Security)
( 2 tháng – cấp tốc 2 tuần)
(Tặng lớp Quản trị mạng cơ bản-ACBN)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

3.600.000 đ
( Học Online có giảng viên kèm qua zalo, skype, team viewer)
Đăng ký học
PHẦN 3 :KHÓA HỌC DÀI HẠN – CHUYÊN GIA AN NINH MẠNG – QUẢN TRỊ MẠNG- QUẢN TRỊ WEBSITE
STTKhóa HọcKhai GiảngNgày HọcThời GianHọc Phí(Học Online)Học Phí(Học Offline)
1Chuyên Gia An Ninh Mạng – AN2S
(Athena Network Security Specialist) (18tháng)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

13.600.000
Đăng ký học
17.000.000
Đăng ký học
2Chuyên Viên Quản Trị Mạng- ANAT
(Athena Network Administrator Technician)

(6 tháng)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

5.920.000
Đăng ký học
7.400.000
Đăng ký học
3

 

Chuyên Viên Bảo Mật Mạng – ACST
(Athena Certified Security Technician) (6tháng) (Cần có kiến thức QuảnTrị Mạng)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

6.600.000
Đăng ký học
8.300.000
Đăng ký học
4Chuyên Viên Quản Trị Website –ACWT
(Athena Certified Website Technician)
( 2tháng)
03/08; 11/08; 19/08; 27/08; 04/09; 07/09T2-T4

T3-T5

T6-T7

9h-11h30

14h-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

1.850.000
Đăng ký học
2.300.000
Đăng ký học
PHẦN 4 :CHUYÊN ĐỀ VÀ TƯ VẤN TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ MẠNG – BẢO MẬT- ONLINE MARKETING- INTERNET BUSINESS
STTKhóa HọcThời GianHọc Phí
1Cài đặt & Quản Trị Mail Server
(Tạo Mail Server với Daemon Mail, tặng server VPS)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
2Cài đặt & bảo mật mạng bằng Firewall ISA
(kiểm soát nội dung truy cập Internet, chat,.. bằng ISA)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
3Cài đặt & Quản Trị Mail Server trên Linux
(Tạo Sendmail Server , tặng server VPS)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
4Phục Hồi Dữ Liệu
(Khôi phục các file word,excel,… đã xóa)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
800.000
Đăng ký học
5Bảo Mật Mạng Wi-FiKhai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
6Hacking & Bảo Mật Web ServerKhai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.500.000
Đăng ký học
7Thu thập thông tin trong mạng
( footprinting, scanning, nessus,…)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.500.000
Đăng ký học
8Xâm nhập & bảo mật mạng LAN
(phát hiện lay cắp e-mail, password)
Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.500.000
Đăng ký học
9Quản trị Mail Exchange Server 2007 Khai giảng vào đầu mỗi tuần,lịch học tùy chọn
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000

 

10Tư Vấn Xây Dựng Thương Hiệu SốTư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
11Tư Vấn Triển Khai SEOTư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
12Tư Vấn Xây Dựng Vệ Tinh Bán Hàng OnlineTư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
13Tư Vấn Triển Khai E-mail MarketingTư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
14Tư Vấn Triển Khai Video MarketingTư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
15Giải pháp Quản Lý Khách Hàng (CRM)
(Quản lý khách hàng Online Bằng Vtiger)
Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
16Giải pháp Quản Trị Nhân Sự (HRM)
(Quản Trị Nhân Sự Online bằng Orange HRM)
Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học
17Giải pháp Quản Trị Doanh Nghiệp (ERP)
(Quản Trị Nhân Sự Online bằng Open ERP)
Tư vấn vào đầu mỗi tuần
(Đăng ký trước 3 ngày)
1.000.000
Đăng ký học

 

Ghi chú :(*): Học offlineÄ Học Offline : Học viên học trực tiếp tại trung tâm
Ä Học Online : Học từ xa (thông qua TeamViewer và Skype) dưới sự hướng dẫn của giảng viên ATHENA (phương pháp học mới, hiện đại – giúp tiết kiệm chi phí – phù hợp với tất cả học viên), mỗi tuần học viên đến trung tâm 1 lần để báo cáo kết quả học và gặp giáo viên hướng dẫn
Ä Học có bảo hành – Học viên được học lại miễn phí trong vòng 6 tháng (HV chỉ đóng lệ phí thi)
ÄHọc viên đóng học phí trực tiếp tại văn phòng trung tâm hoặc chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của trung tâm ATHENA
Người nhận: VÕ ĐỖ THẮNG_ ĐT liên hệ: 0943 23 00 99
+ Tại Ngân hàng Đông Á_ Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Tp HCM .Số Tài khoản: 0102 727 583Hoặc+ Tại Ngân hàng ACB _ Chi Nhánh Nguyễn Đình Chiểu,Tp HCM – Số Tài Khoản : 154 32 53 19
+ Tại Ngân hàng TechcomBank_Chi Nhánh Sài Gòn – Số Tài Khoản : 190 20 88 631 5017
+ Tại Ngân hàng Sacombank _ Chi Nhánh Trung Sơn,TP HCM – Số Tài Khoản : 060 071 598 181
+ Tại Ngân hàng AgriBank _ Chi Nhánh Sài Gòn,TP HCM – Số Tài khoản : 1600 205 122 222
+ Tại Ngân hàng Vietcombank _ Chi Nhánh Bến Thành, TP HCM – Số Tài Khoản : 0071 001 811 017
F Sau khi chuyển khoản, vui lòng liên hệ ĐT của Thầy Thắng để xác minh, Xin cảm ơn !

HƯỚNG DẪN HỌC ONLINE TẠI TRUNG TÂM ATHENA
(Giải pháp tiết kiệm 20% đến 40% học phí)

Phần 1 : Hướng dẫn cách đăng ký học Online1/ Học viên sau khi đăng ký học , sẽ được nhận tài liệu , phần mềm thực hành , video hướng dẫn ( có thuyết minh chi tiết) chương trình học2/Học viên có 1 buổi gặp giáo viên để huấn luyện cách học Online , các sử dụng tài liệu và phần mềm hỗ trợ . Trong trường học , học viên ở xa , học viên cung cấp số điện thoại , giáo viên sẽ có buổi hướng dẫn cách học qua điện thoại hoặc qua voice chat ( yahoo hoặc skype)3/Học viên gửi cc thắc mắc trong quá trình học về địa chỉ : support@athena.edu.vntrung tâm Athena sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất . Hình thức trả lời thắc mắc qua điện thoại, qua phần mềm chuyên dụng như teamviewer , qua ngân hàng câu hỏi giải đáp và qua diễn đàn của trung tâm ATHENA .4/Học viên đăng ký học Online sẽ nhận được số điện thoại của giảng viên, lịch giảng và giải đáp thắc mắc của giảng viên.Giảng viên sẽ giải đáp thắc mắc của học viên qua các phần mềm chuyên dụng như teamviewer hoặc Go Meeting ATHENA.5/Học viên được download các tài liệu học tập miễn phí trên hệ thống ATHENA6/ Hotline / ZALO hỗ trợ học Athena : 094 323 00 99

Phần 2 : Tổ chức thi kết thúc môn học1/ Học viên phải tham gia kỳ thi lý thuyết, thực hành , báo cáo đồ án môn học ( có thuyết minh các bước thực hiện đồ án theo video mẫu của ATHENA).2/Thời gian khóa học theo hình thức Online tương đương với thời gian học bình thường. Nếu học viên kết thúc sớm thì trung tâm sẽ tổ chức thi sớm và cấp chứng chỉ cho học viên3/ Sau khi đạt được các kỳ thi trên , học viên sẽ được cấp văn bằng hoàn thành khóa học có giá trị trong toàn quốcLưu ý : Khi gửi mail hỏi các thắc mắc về địa chỉ : support@athena.edu.vn , học viên cần ghi rõ họ tên , số điện thoại liên lạc, khóa học đang theo học Online và chi tiết thắc mắc cần trung tâm ATHENA giải đáp.

TÀI LIỆU TỰ HỌC
+ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng ATHENA:

45 Đinh Tiên Hoàng , Bến Nghé, Q1, Tp HCM
Hotline : 0943 20 00 88 – 0943 23 00 99

Website : http://athena.edu.vn
http://athena.com.vn

+ Tư vấn Online :

Email: thangvo@athena.edu.vn

Hoặc: tuvan@athena.edu.vn

Zalo: 0943 23 00 99


0943 23 00 99
Bản đồ