Hotline: 094.320.0088

Bảo mật dữ liệu Enduser

Bảo mật dữ liệu Enduser

Bảo mật dữ liệu

1. Tại sao cần bảo mật dữ liệu ?
Trong thời đại tin học hóa, toàn bộ thông tin đều được lưu trữ dạng số, các giao dịch hiện đại được thực hiện thông qua thư điện tử, website, thương mại điện tử. Doanh nghiệp không thể cạnh tranh nếu sử dụng các phương pháp thủ công, các qui trình phải được tối ưu và được đưa vào các phần mềm xử lý nghiệp vụ chuyên dụng như CRM (Customer Relationship Managerment), SCM (Supplier Chain Management), HRM (Human Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning) v.v.. và hệ thống các cổng giao dịch điện tử (Web Portals).
Chính vì vậy, nếu không quan tâm đến vấn đề bảo mật thì tất cả những thông tin trên đều có thể bị tấn công (cả từ bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp). Là người quản lý bạn cần phải nắm rõ các nguyên lý về bảo mật và các biện pháp đối phó phòng ngừa.

baomatdulieu2

2. Mục tiêu khoá học

Khóa học giúp các nhà quản lý có được đầy đủ các khái niệm căn bản về một hệ thống mạng doanh nghiệp và các nguy cơ tiềm tàng. Các nhà quản lý sẽ dần làm quen với các thuật ngữ và nguyên lý bảo mật thông qua những tình huống rất đời thường. Cuối cùng bạn sẽ tìm hiểu các phương pháp mà hackers sẽ dùng để tấn công hệ thống mạng cũng như các biện pháp đối phó phòng ngừa.

3. Ai là người đứng lớp?

Trực tiếp hướng dẫn lớp là các GV đã từng có các chứng chỉ cao cấp về quản trị và bảo mật hệ thống và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lãnh vực quản lý, đào tạo và an toàn thông tin.

4. Đối tượng tham gia

Tất cả các nhà quản lý trong hoặc ngoài lĩnh vực CNTT muốn bảo vệ thông tin, dữ liệu của cá nhân, công ty mình.

5. Nội dung khóa học

Chương 1: Khái Niệm Bảo Mật Thông Tin Người Dùng

Chương 2: Nguy cơ mất username và password

  • Cleartext password
  • HTTP và HTTPS
  • Email lừa đảo

Chương 3: Thực hành bảo mật thông tin

Bảo mật truy cập
Thay đổi mật khẩu người dùng
Thêm và xóa người dùng trên máy tính
Thiết lập SYSKEY PASSWORD
Thiết lập Windows 10 PIN CODE

Bảo mật dữ liệu
Phân quyền tập tin và thư mục
Đặt password cho tập tin
Thực hiện sao lưu dữ liệu trên hệ điều hành Windows
Ẩn thư mục

Bảo mật truyền thông
Thực hiện xác thực 2 lớp
Mã hóa nội dung Email
Câu hỏi ôn tập bảo mật người dùng cuối

Xem lịch khai giảng

button dangKyHoc 1

Bạn có thể liên hệ hotline 094 320 00 88090 787 9477 hoặc Zalo zalo.me/athena2004 để được tư vấn hỗ trợ chi tiết.

Xem thêm :

Thời lượng học 3 buổi
Học phí Online 1,600,000 
Học phí Online kết hợp Offline 2.000.000 
Đăng ký

Share our course