Enter your keyword

Quản trị hệ thống Microsoft – ACMN

ACMN (Athena Certified Microsoft Network) là chương trình đào tạo kỹ sư quản trị hệ thống Microsoft .Chương trình cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm đến nền tảng Windows Server cho các máy chủ chuyên dụng. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server cũng như các ứng dụng mạng trên hệ điều hành này như Active Directory, DNS, DHCP, NAP, NLB, DAC…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Cung cấp cho học viên nguyên lý cơ bản của hệ điều hành mạng, kiến thức về hệ thống mạng, có kỹ năng cần thiết để cài đặt, cấu hình hoàn chỉnh mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.
– Quản trị (quản lý user, group, quản lý truy cập mạng, quản lý bảo mật an toàn dữ liệu…) và khai thác hạ tầng hệ thống Windows Server trong môi trường mạng doanh nghiệp.
– Triển khai và cấu hình các dịch vụ cơ bản của Windows Server : Active Directory, DHCP, DNS, VPN….
– Tư duy thiết kế, các kỹ năng quản lý và bảo trì vận hành hệ thống Windows Server như: Nâng cao khả năng chịu lỗi với dịch vụ Failover Cluster, dịch vụ chứng chỉ số, và một số dịch vụ xác khác…
– Hoàn toàn có khả năng quản trị trên các phiên bản Windows Server trước đó.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

– Sinh viên các trường đại học, cao đẳng.
– Chuyên viên công nghệ thông tin đã từng học quản trị mạng cơ bản.
– Chuyên viên quản trị hệ thống mạng, website.
– Các đối tượng yêu thích CNTT.

NỘI DUNG HỌC

Ôn tập quản trị mạng cơ bản
Cài đặt Windows Server, xây dựng mô hình lab
Tìm hiều về Local User and Group
Cấu hình các dịch vụ DHCP, DNS, Remote Desktop, CA, VPN…
Cấu hình chia sẽ dữ liệu SMB
Cấu hình file server ftp

ADDS Domain Controller
Domain User and Group
Home Folder, User Profile, Roaming Profile, Mandatory Profile
Phân cấp tổ chức Organizational Unit (OU)
Quản lí dùng Group Policy: tạo ổ đĩa mạng, cài phần mềm hàng loạt …
Windows Server – Sao lưu và phục hồi
Read only domain controller
Multimaster domain controller

Thời lượng học 2 tháng
Học phí Online 2,880,000 
Học phí Offline 3,600,000 
Đăng ký

Share our course

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon