Hotline: 094.320.0088

Thu thập thông tin khách hàng

 • Athena sẽ thu thập thông tin của khách hàng bao gồm: Họ tên; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; Ngày sinh; để thiết lập hồ sơ cá nhân.
 • Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc khai báo của khách hàng khi đăng ký tài khoản trên Athena.
 • Các thông tin mà Athena thu thập nhằm đảm bảo thông tin chính danh của khách hàng, đảm bảo quyền lợi khi sử dụng dịch vụ của Athena.
 • Athena bảo vệ những thông tin của khách hàng và đảm bảo không chia sẻ, cung cấp cho một bên thứ ba khác khi không có yêu cầu từ chính khách hàng.
 • Athena sẻ tiến hành xóa bỏ, không lưu trữ những thông tin này khi có yêu cầu từ khách hàng.

Sử dụng thông tin khách hàng

Thông tin thu thập từ khách hàng được sử dụng trong phạm vi:

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp.
 • Gửi khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Athena và thành viên.
 • Đảm bảo an toàn cho khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của khách hàng và hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Liên lạc với khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ tại Athena. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng.
 • Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của Athena có ảnh hưởng đến khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Athena khi thu thập dữ liệu thông tin khách hàng. Athena sử dụng những tiêu chuẩn về mã hóa và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

 • Athena sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của khách hàng ngừng hoạt động.
 • Athena sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của Athena.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Athena cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo những nội dung sau:

 • Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Athena.
 • Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn.
 • Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép từ khách hàng.
 • Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Athena có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.

Đối tượng chia sẻ thông tin

 1. Athena có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của khách hàng, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho khách hàng và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền.
 2. Athena có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 3. Athena và các đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin khách hàng khi bạn truy cập vào trang web. Cookies là một mẩu thông tin mà trang web lưu trữ lại ở trình duyệt máy tính hoặc trên ổ cứng của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web bất kì.
 4. Athena sử dụng dịch vụ của bên thứ 3 (như Appsflyer, Google Analytics) để giám sát tính hữu dụng của công ty để theo dõi hành vi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền tham gia hoặc điều chỉnh Cookies của họ. Thông tin chúng tôi thu được thông qua sự theo dõi của bên thứ 3, hoàn toàn ẩn danh và sử dụng để cải thiện dịch vụ và hiệu quả marketing.
 5. Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ.Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích các vấn đề trên hệ thống, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo sự hoạt động thông suốt của hệ thống.