Enter your keyword

DỊCH VỤ TƯ VẤN AN NINH THÔNG TIN

Bằng các phương pháp khoa học và kỹ thuật đánh giá một cách tổng thể và chi tiết về các nguy cơ rủi ro, nguy cơ mất dữ liệu, nguy cơ hacker xâm nhập và độ an toàn bảo mật hệ thống. Các phương pháp đánh giá và phân tích được dựa trên cơ sở sử dụng các công cụ kỹ thuật chuyên dụng và kỹ thuật tấn công phân tích. Kết quả của việc đánh giá sẽ cho báo cáo về mức độ an tòan của hệ thống, khả năng mất dữ liệu, khả năng phòng chống trước những tấn công ngày càng nhiều và nguy hiểm trên mạng Internet. Kết quả cũng sẽ chỉ ra các thiếu sót cần khắc phục trong việc triển khai và vận hành hệ thống. Công việc đánh giá sẽ được thực hiện theo phương pháp như sau:

  • Đánh giá hệ thống bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật mô tả tấn công.
  • Kiểm tra và phát hiện các lỗ hổng bảo mật hiện hữu đang có.
  • Phân tích và chỉ ra các phương pháp và công cụ các Hacker có thể lợi dụng khai thác lỗi tồn tại và mức độ ảnh hưởng của chúng.
  • Giới thiệu và đưa ra các phương pháp phòng chống và khắc phục các lỗ hổng trên phương diện lý thuyết và thực hành.
  • Xây dựng và đánh giá các quy trình họat động về an toàn bảo mật trong đó có cả việc phòng chống tấn công Social Engineering.
  • Huấn luyện kiến thức an ninh mạng cho đội ngũ nhân sự.

Nhóm chuyên gia thực hiện tư vấn là tập hợp các chuyên gia có trình độ về An Ninh Thông Tin của Trung Tâm Cảnh Báo Rủi Ro & An Ninh Mạng Athena (ATHENA-ANS) do Kỹ Sư Võ Đỗ Thắng- Giám Đốc ATHENA  dẫn đầu thực hiện.  Phương pháp đánh giá và phân tích của chúng tôi dựa trên các phương pháp đã được kiểm chứng của:

–        Institute for Security and Open Methodologies (ISECOM): Open-Source Security Testing Methodology Manual (http://www.isecom.org/osstmm/);

–        The Open Web Applications Security Project (OWASP): OWASP Testing Guide (http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Testing_Project).

–        White Hat Security (www.whitehatsec.com)

–        Tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO/IEC 27001

Thông qua việc đánh giá an toàn thông tin một cách toàn diện, doanh nghiệp sẽ an tâm hơn trong các hoạt động của mình trong thời đại thông tin kỹ thuật số.

Đăng ký môn họcGọi Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon