Enter your keyword

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02/2021 + 03/2021

PHẦN 1: KHÓA HỌC DÀI HẠN – CHUYÊN GIA AN NINH MẠNG – QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO
Khóa học Khai giảng Thời gian  Học phí  Offline   Học phí Online  
Chuyên gia An ninh mạng AN2S – Athena Network Security Specialist 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h           24,000,000đ           19,200,000đ
Chuyên viên Quản trị mạng ANAT – Athena Network Administrator Technician 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             8,880,000đ             7,400,000đ
Chuyên Viên Bảo Mật Mạng – ACST (Athena Certified Security Technician)  01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             9,960,000đ             8,300,000đ
PHẦN 2: KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG – BẢO MẬT MẠNG
Khóa học Khai giảng Thời gian  Học phí  Online   Học phí Offline  
Quản Trị Mạng Cơ Bản-ACBN (Athena Certified Basic Network) 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             1,600,000đ             2,000,000đ
Athena Hacking Cơ Bản – ACBH (Athena Certified Basic Hacking) 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             2,000,000đ             2,500,000đ
Quản trị hệ thống Microsoft Windows Server 2016/2019 – ACMN 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             2,360,000đ             2,950,000đ
Quản trị Cisco CCNA 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             2,880,000đ             3,600,000đ
Quản trị hệ thống mã nguồn mở Linux  LPI-1  01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             1,920,000đ             2,400,000đ
Quản trị hệ thống mã nguồn mở Linux LPI-2 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             2,400,000đ             3,000,000đ
Hacker mũ trắng – AEH  01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             3,600,000đ             4,500,000đ
Bảo mật mạng ACNS 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             2,880,000đ             3,600,000đ
PHẦN 3: KHÓA HỌC KINH DOANH TRÊN INTERNET – ONLINE MARKETING
Khóa học Khai giảng Thời gian  Học phí  Online   Học phí Offline  
Chuyên Viên Quản Trị Website –ACWT 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             2,400,000đ             3,000,000đ
Internet Business– Kinh Doanh Trên Internet  01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             4,000,000đ             5,000,000đ
Picture Marketing- Đồ Họa Web & Banner Cho Web 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             2,000,000đ             2,500,000đ
Video Marketing 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             1,600,000đ             2,000,000đ
PHẦN 4: KHÓA CHUYÊN ĐỀ
Khóa học Khai giảng Thời gian  Học phí  Online   Học phí Offline  
Bảo mật dữ liệu cho người dùng cuối 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             1,600,000đ             2,000,000đ
Bảo mật Wifi – Wifi Security  01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             1,600,000đ             2,000,000đ
Hacking & Bảo Mật Web Server 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             1,600,000đ             2,000,000đ
Thu thập thông tin trong mạng ( footprinting, scanning, nessus,…) 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             1,600,000đ             2,000,000đ
Xâm nhập & bảo mật mạng LAN (phát hiện lay cắp e-mail, password) 01/03; 04/03; 08/03; 11/03 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h             1,600,000đ             2,000,000đ
Gọi Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon