Hotline: 094.320.0088

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07/2024

PHẦN 1: KHÓA HỌC DÀI HẠN – CHUYÊN GIA AN NINH MẠNG – QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO
Khóa học Khai giảng Thời gian Học phí Online kết hợp Offline kèm 1-1, 5 buổi online + 1 buổi offline Học phí Online học online kèm 1-1 , 6 buổi/tuần
Chuyên gia An ninh mạng AN2S – Athena Network Security Specialist 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 24,000,000đ 19,200,000đ
Chuyên viên Quản trị mạng ANAT – Athena Network Administrator Technician 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 8,880,000đ 7,400,000đ
Chuyên Viên Bảo Mật Mạng – ACST (Athena Certified Security Technician) 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 9,960,000đ 8,300,000đ

Lịch khai giảng

PHẦN 2: KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG – BẢO MẬT MẠNG
Khóa học Khai giảng Thời gian Học phí Online Học phí Offline
Quản Trị Mạng Cơ Bản-ACBN (Athena Certified Basic Network) 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,950,000 ₫ 2.200.000 ₫
Athena Hacking Cơ Bản – ACBH (Athena Certified Basic Hacking) 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,880,000 ₫ 3.600.000 ₫
Quản trị hệ thống Microsoft Windows Server 2016/2019 – ACMN 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,980,000 ₫ 3.700.000 ₫
KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CISCO CCNA 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,980,000 ₫ 3.700.000 ₫
CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞ LINUX – LINUX MASTER 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 4.190.000 ₫ 4.990.000 ₫
Hacker mũ trắng – AEH 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 3,800,000 ₫ 4.700.000 ₫
Bảo mật mạng ACNS 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,880,000 ₫ 3,600,000đ
PHẦN 3: KHÓA HỌC KINH DOANH TRÊN INTERNET – ONLINE MARKETING
Khóa học Khai giảng Thời gian Học phí Online Học phí Offline
Chuyên Viên Quản Trị Website –ACWT 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 3,500,000đ 3,890,000đ
Internet Business– Kinh Doanh Trên Internet 06/12; 14/12; 22/12; 30/12; 04/01; 12/01; 20/01; 28/01 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 7,000,000 đ 8,400,000đ
Picture Marketing- Đồ Họa Web & Banner Cho Web 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,000,000đ 2,500,000đ
Video Marketing 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
PHẦN 4: KHÓA CHUYÊN ĐỀ
Khóa học Khai giảng Thời gian Học phí Online Học phí Offline
Bảo mật dữ liệu cho người dùng cuối 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Bảo mật Wifi – Wifi Security 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Bảo mật tài khoản Facebook 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Hacking & Bảo Mật Web Server 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Thu thập thông tin trong mạng ( footprinting, scanning, nessus,…) 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Xâm nhập & bảo mật mạng LAN (phát hiện lấy cắp e-mail, password) 04/07;05.07;11/07;12/07;18/07;19/07;25/07;26/07athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ