Enter your keyword

Bảo Mật Mạng ACNS – Security+

Giới thiệu

Bảo mật mạng ACNS (Athena Certified Network Security) hay Security+ là khóa học cung cấp những kiến thức về bảo mật mạng máy tính mang tính độc lập (không phụ thuộc vào sản phẩm của một hãng duy nhất nào) để học viên có thể hiểu được các nguyên lý về bảo mật, các vấn đề bảo mật mạng trong quá trình trao đổi thông tin, các kiến trúc của bảo mật, phương pháp mã hóa và các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động để đảm bảo tính bảo mật mạng cho tổ chức.

Sau khi học xong khóa học, học viên hoàn toàn có đủ khả năng nắm rõ các nguyên lý chính trong công tác bảo mật mạng máy tính trong gia đình, công ty, cơ quan, xí nghiệp, trường học … từ đó đưa ra được các biện pháp ứng xử thích hợp để đối phó và ngăn ngừa.
Khóa học cũng giúp cho học viên ôn tập đủ kiến thức để thi chứng chỉ Security + của CompTIA. Điểm đặc biệt đối với chứng chỉ của CompTIA là không bao giờ hết hạn và bạn không cần phải thi lại giống như các chứng chỉ của các hãng.

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÓA HỌC

Nếu bạn là một chuyên gia về quản trị mạng máy tính hoặc thực sự xác định Quản Trị Mạng là một nghề nghiệp vững chắc của mình trong tương lai gần và mong muốn hoàn thiện kiến thức về Bảo Mật Mạng. Khóa học này sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất cho bạn.

Nội dung khóa học

Bảo Mật Hệ Thống Mạng Nội Bộ
Kiểm Tra Lỗi Bảo Mật Máy Chủ
Bảo Mật Hệ Thống Windows Server
Bảo Mật Linux Server
Thiết Lập Cisco ASA Firewall
Thiết Lập Virtual Private Network
Triển Khai Hệ Thống Monitor
Phân Tích Log Hệ Thống
Thời lượng học 2 Tháng
Học phí Online 2,880,000 
Học phí Offline 3,600,000 
Đăng ký

Share our course

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon