Enter your keyword

CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX

Hot
linux-master

Hệ điều hành Linux được phát triển dựa vào hệ điều hành Unix và được phát hành miễn phí. Server Linux thường được sử dụng nhiều hơn là Windows hay bất kì hệ điều hành nào khác bởi vì Ngoài những chức năng thường, Linux còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội khác như không tốn nhiều chi phí mua bản quyền, tính bảo mật tương đối cao, tính linh hoạt, có thể hoạt động trên các máy cấu hình yếu.

Vì vậy Linux là hệ điều hành mà các doanh nghiệp thường hay lựa chọn. Và nhu cầu nhân sự quản trị mã nguồn mở Linux – Linux Administrator ngày càng tăng. Nhằm mục đích đào tạo và cung cấp nhân sự quản trị mạng, đặc biệt là hệ điều hành mã nguồn mở Linux nên Athena đã xây dựng chương trình “LINUX MASTER – CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞ LINUX”

1. Khóa học dành cho đối tượng

  • Dành cho sinh viên CNTT, điện tử, điện tử viễn thông, … các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.
  • Các bạn mong muốn có một nghề nghiệp vững chắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị mạng, an ninh mạng.
  • Các bạn mong muốn hệ thống lại kiến thức Linux và thi lấy chứng chỉ quốc tế Linux.
  • Kiến thức cần có: có kiến thức mạng căn bản

2. Kết quả đạt được

Sau khóa học Linux Master học viên sẽ biết được

  • Sử dụng thành thạo các dòng lệnh Linux
  • Quản trị server hệ điều hành Linux
  • Quản lý người dùng, ứng dụng trên Linux
  • Cách triển khai, cài đặt cấu hình các dịch vụ Linux như DNS, DHCP, LAMP, NTP Server, Mail Zimbra, VPN, …
  • Thiết lập nâng cao Rsync, Crontab
  • Quản lý hard disk bằng Logical Volume

3. Bạn sẽ học được gì?

Khóa học Linux Mater nhắm đến mục tiêu truyền đạt cho tất cả các học viên những kiến thức được sử dụng trong thực tế. Và chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở Linux.

Nội dung khóa học bao gồm:

3.1. Quản trị mã nguồn mở Linux phần 1

Bài 1: Cách cài đặt hệ điều hành Linux
Hướng dẫn cài đặt CentOS 7
Bài 2: Các dòng lệnh cơ bản
Các dòng lệnh cơ bản
Sử dụng Vi Editor
Gán IP Static Ubuntu Server 18.04
Bài 3: Recovery Password
Bài 4: Quản lý ứng dụng Linux
Cài đặt ứng dụng
Cài đặt ứng dụng từ mã nguồn
Bài 5: Quản lý người dùng
Bài 6: Phân quyền CHMOD
Phân quyền SUID SGID STICKY-BIT
Phân quyền SETFACL – GETFACL
Bài 7: Mount Hard Disk
Mount DVD – ISO
Mount Shared Folder
Mount Bind
Bài 8: Quản lý dịch vụ
Quản lý dịch vụ
Cấu hình dịch vụ SSH
Đăng nhập SSH bằng Public/Private Key
Bài 9: Thiết lập Quota
Bài 10: Thiết lập Rsync
Bài 11: Thiết lập Crontab
Bài 12: Quản lý Hard Disk bằng Logical Volume

3.2. Quản trị mã nguồn mở Linux Phần 2

Bài 1: Thiết Lập Ban Đầu Server Centos 7
Bài 2: Quản Lý Kernel Ubuntu Server 18.04
Bài 3: Thiết Lập NTP Server
Bài 4: Thiết Lập DHCP Server CentOS 8
Bài 5: Thiết Lập DHCP FAIL OVER Stand Alone
Bài 6: Thiết Lập DHCP Ubuntu Server 18.04
Bài 7: CentOS 8 – Bind DNS Server
Bài 8: Thiết Lập Apache 2.4 với CertBot Let’s Encrypt
Bài 9: Thiết Lập PHP và Mariadb Database Server
Bài 10: Cài Đặt Web Server Apache CentOS 8
Bài 11: Apache-WSGI-Test
Bài 12: Thiết Lập MariaDB Server
Bài 13: Thiết Lập MySQL 8 Group Replication – CentOS 8
Bài 14: Backup và Restore Database MySQL Server
Bài 15: Thiết lập HAPRoxy – Cân Bằng Tải MySQL 8 Group Replication
Bài 16: Thiết Lập Nginx Reverse Proxy – Phần II
Bài 17: Thiết Lập Apache Server – HAProxy – MySQL 8 Group Replication
Bài 18: Thiết Lập Nginx Location
Bài 19: Kali Linux Docker
Bài 20: Hướng dẫn cài dặt Squid Proxy
Bài 21: Cài Đặt Zabbix Monitoring Server
Bài 22: Cài Đặt Oracle Java – Ubuntu Server 20.04
Bài 23: Thực Hành Centos 7 Join Domain – System Security Services Daemon
Bài 24: Thực Hành Centos 7 Join Domain WinBind
Bài 25: Quản Trị Firewall IPTABLES
Bài 26: Triển Khai OpenVPN Server CentOS 8
Bài 27: CentOS 8 – Thiết Lập Samba Chia Sẻ Dữ Liệu
Bài 28: Cài Đặt Odoo Open Source ERP và CRM
Bài 29: Cài Đặt Zimbra Email Server
Bài 30: Thiết Lập NFS Server
Bài 31: Thiết Lập NTP Server
Bài 32: Open VPN – Active – Directory
Bài 33: Thiết Lập NFS với oVirt
Bài 34: Thiết Lập MySQL 8 Group Replication – CentOS 8

4. Bằng cấp – chứng chỉ

Bạn sẽ được cấp chứng chỉ Chuyên viên Quản trị hệ thống mã nguồn mở Linux – Linux Master của trung tâm an ninh mạng Athena sau khi hoàn thành khóa học
Bạn sẽ được tham gia dự án và hỗ trợ việc làm trong quá trình học tập và kết thúc khóa học

Thời lượng học 4 tháng
Học phí Online 4.000.000 
Học phí Offline 4,800,000 
Đăng ký

Share our course

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon