Enter your keyword

Quản trị mạng cơ bản (ACBN)

Đối tượng học viên

Học sinh PTTH, sinh viên các trường CĐ, ĐH chuyên ngành hoặc không chuyên về CNTT, các CB-CNV,… muốn bắt đầu nghiên cứu về mạng máy tính một cách căn bản và từng bước am hiểu rõ về mạng máy tính và internet.

Lớp học này cũng dành cho các đối tượng là các nhà quản lý có nhu cầu tìm hiểu và quản lý được hệ thống mạng của đơn vị mình.

Clip bài số 1 giới thiệu tổng quan về khóa học quản trị mạng ACBN tại ATHENA

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cho học viên có những kiến thức nền tảng nhất về công tác xây dựng và quản trị một mạng máy tính căn bản. Từ đó có các kiến thức tổng quát để có thể tiếp tục nâng cao trình độ trong lãnh vực Mạng và Internet. Khóa học cũng cập nhật những kiến thức mới nhất về công tác quản lý một hệ thống mạng, những yêu cầu đặt ra cho người quản trị Mạng tương lai.

Chứng chỉ cuối khóa

Athena sẽ cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nếu học viên tham dự 80% các buổi học trở lên, và thi đậu kì thi cuối khóa.

Bước phát triển tiếp theo

lo-trinh-hoc

Nội dung học

CHƯƠNG 1: Tổng quan Mạng máy tính
Giới thiệu về mạng máy tính
Giới thiệu và cài đặt VMware Worktation
Cài đặt hệ điều hành window 7, window 10, winserver
Chương 2: Các kết nối mạng
Các kiến trúc mạng Bus, Star, Ring, Mesh…

Công nghệ Ethernet

Các card mạng trên Vmware, chức năng, đặc điểm của chúng.
Các thao tác giúp quá trình học và quản trị mạng nhanh và tốt hơn.
Giới thiệu về các thiết bị mạng cơ bản như NIC, Switch, Hub, Router …
Chương 3: Chia sẽ dữ liệu
Giới thiệu về giao thức chia sẻ của window và thực hành trên máy ảo.
Chương 4: Phương tiện truyền dẫn
Chương 5: TCP/IP

 • Hệ thập phân
 • Hệ nhị phân
 • Hệ thập lục phân
 • Chuyển đổi giữa các hệ số

 • Đăng nhập router
 • Thay đổi mật khẩu mặc định
 • Cấu hình mạng LAN
 • Cấu hình mạng WAN
 • VPN
 • Port Forwarding
 • Backup

Thời lượng học 1 tháng
Học phí Online 1,600,000 
Học phí Offline 2,000,000 
Đăng ký

Share our course

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon