Hotline: 094.320.0088

QUẢN TRỊ MẠNG CƠ BẢN ACBN

QUẢN TRỊ MẠNG CƠ BẢN ACBN

Khóa học QUẢN TRỊ MẠNG CƠ BẢN ACBN đào tạo cho học viên kiến thức nền tảng cơ bản nhất về quản trị mạng máy tính.Từ đó có thể học các kiến thức nâng cao như quản trị hệ thống Microsoft ACMN, quản trị mạng Cisco CCNA, quản trị hệ thống mã nguồn mở Linux, bảo mật mạng hacker mũ trắng.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khóa học Quản trị mạng cơ bản ACBN

Khóa học Quản trị mạng cơ bản ACBN

1. KHÓA HỌC mạng cƠ bản ACbn DÀNH CHO

 • Học sinh trung học, sinh viên các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành hoặc không chuyên về CNTT, các CB-CNV,… muốn bắt đầu nghiên cứu về mạng máy tính một cách căn bản và từng bước am hiểu rõ về mạng máy tính và internet.
 • Lớp học này cũng dành cho các đối tượng là các nhà quản lý có nhu cầu tìm hiểu và quản lý được hệ thống mạng của đơn vị mình.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHÓA MẠNG CƠ BẢN ACBN

Khóa học QUẢN TRỊ MẠNG CƠ BẢN đào tạo cho học viên có những kiến thức nền tảng nhất về công tác xây dựng và quản trị một mạng máy tính căn bản. Từ đó có các kiến thức tổng quát để có thể tiếp tục nâng cao trình độ trong lĩnh vực quản trị mạngan ninh mạng. Khóa học cũng cập nhật những kiến thức mới nhất về công tác quản lý một hệ thống mạng, những yêu cầu đặt ra cho Network Administrator (người quản trị mạng) tương lai.

3. NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÓA MẠNG CƠ BẢN ACBN

Khóa học QUẢN TRỊ MẠNG CƠ BẢN ACBN gồm 5 chươnglộ trình học trong vòng 1 tháng.

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2: Các kết nối mạng

 • Các sơ đồ kết nôi mạng LAN
 • Các kết nối mạng của Vmware Workstation
 • Các thao tác cơ bản trên Windows
 • Thiết bị mạng

Chương 3: Chia sẻ dữ liệu

 • Gán IP tĩnh trên Windows
 • Share file trên Windows

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn

 • Khái niệm và đặc tính của các phương tiện truyền dẫn
 • Các loại dây cáp
 • Các chuẩn đầu dây RJ45
 • Thực hành bấm dây RJ45

Chương 5: TCP/IP

 • Giới thiệu hệ thống giao thức TCP/IP
 • Các hệ số cơ bản
 • Mô hình OSI
 • Cấu hình Access Point
 • Cấu hình Router Dreytek
 • Remote Desktop
 • Giả lập Nat port trên Vmware
 • Quét IP trong mạng
 • Phân tích gói tin dùng Wireshark

4. BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ

 • Bạn sẽ được cấp chứng chỉ QUẢN TRỊ MẠNG CƠ BẢN ACBN của trung tâm an ninh mạng Athena sau khi hoàn thành khóa học
 • Bạn sẽ được tham gia dự án và hỗ trợ việc làm trong quá trình học tập và kết thúc khóa học.

5. HỌC PHÍ KHÓA quản trị mạng cơ bản LÀ BAO NHIÊU ?

Khóa học QUẢN TRỊ MẠNG CƠ BẢN ACBN với lộ trình học 1 tháng với hình thức học là học Online hoặc học Offline

 • Học phí học Offline trực tiếp tại trung tâm: 2.200.000
 • Học phí học Online tương tác 1-1 qua Zoom Meeting: 1.950.000

6. ĐĂNG KÝ HỌC KHÓA mạng cơ bản acbn NHƯ THẾ NÀO ?

Để đăng ký học khóa học QUẢN TRỊ MẠNG CƠ BẢN ACBN bạn điền vào MẪU ĐĂNG KÝ của trung tâm An ninh mạng Athena.

Bạn có thể liên hệ hotline 094 320 00 88090 787 9477 hoặc Zalo zalo.me/athena2004 để được tư vấn hỗ trợ chi tiết .

Thời lượng học 1 tháng
Học phí Online 1,950,000 
Học phí Online kết hợp Offline 2.200.000 
Đăng ký

Share our course