Trojan gian lận nhấp chuột được tìm thấy trong Apple App Store

Tổng cộng có mười bảy ứng dụng iOS bị nhiễm phần mềm độc hại Trojan clicker được phát hiện Apple App Store bởi các nhà nghiên cứu của Wandera. Các ứng dụng bị nhiễm đã kết nối với một máy chủ chỉ huy và kiểm soát (C&C) đã biết để mô phỏng các tương tác của người dùng, Wandera cho biết. Do đó, họ cho phép các nhà khai thác thu tiền quảng cáo một cách gian lận. Cũng giống như [...]


0943 23 00 99
Bản đồ