Email mã hóa là gì? Tại sao nó đóng vai trò quan trọng trong bảo mật email?

Có hàng triệu thư điện tử (email) được gửi qua lại mỗi ngày trên môi trường internet. Rất nhiều trong số những tin nhắn này là các cuộc trò chuyện ngẫu nhiên giữa những người bạn, tuy nhiên cũng có một lượng không ít email công việc chứa dữ liệu nhạy cảm, có giá trị cao, gửi đi mà không được bảo vệ bởi bất cứ phương thức bảo mật bổ sung nào, đơn giản nhất là biện pháp [...]


0943 23 00 99
Bản đồ