Xử lý các vi phạm về bảo vệ dữ liệu theo GDPR

Thật khó để đánh giá hết những tác động của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) châu Âu tới khu vực và trên toàn thế giới kể từ ngày có hiệu lực ngày 25/5/2018. Trước đó, đã có những băn khoăn, lo lắng trong giới chuyên môn về sự không chắc chắn và khả năng kịp tuân thủ theo những quy định trong GDPR của các tổ chức, doanh nghiệp (TC/DN). Thực tế cũng có nhiều hãng công [...]

101 mẹo để bảo vệ dữ liệu: Phần 1 – Bảo vệ các Thiết bị và Mạng

Digital Guardian đã biên soạn 101 mẹo bảo vệ dữ liệu để giúp bạn bảo vệ mật khẩu, thông tin tài chính và nhận dạng trực tuyến. Giữ mật khẩu, tài chính và thông tin cá nhân khác của bạn an toàn và được bảo vệ khỏi những kẻ xâm nhập bên ngoài từ lâu đã là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Nó cũng ngày càng quan trọng đối với người tiêu dùng và cá nhân để [...]


0943 23 00 99
Bản đồ