Lastpass “vá” lỗ hổng cho phép các trang web trích xuất mật khẩu sử dụng gần nhất của người dùng

Điều đáng buồn là ngay cả một phần mềm quản lý và bảo vệ mật khẩu, "lớp phòng ngự" cho sự bảo mật và riêng tư của người dùng, lại cũng dính… lỗ hổng bảo mật. Mới đây, LastPass đã "vá" một lỗ hổng khiến các trang web độc hại được thiết kế đặc biệt có thể trích xuất mật khẩu vừa được người dùng nhập vào thông qua phần mở rộng (extension) trình duyệt của LastPass. Theo trang tin [...]


0943 23 00 99
Bản đồ