Facebook bây giờ sẽ trả tiền cho các hacker báo cáo lỗi bảo mật qua ứng dụng của bên thứ 3

Sau một loạt các rủi ro bảo mật và lạm dụng dữ liệu thông qua nền tảng truyền thông xã hội của mình, Facebook hôm nay đã mở rộng chương trình bug bounty của mình theo cách rất độc đáo để tăng cường bảo mật cho các ứng dụng và trang web của bên thứ ba tích hợp với nền tảng của nó. Năm ngoái, Facebook đã phát động chương trình "Data Abuse Bounty" để thưởng cho bất kỳ ai [...]


0943 23 00 99
Bản đồ