Một số công ty ở Tây Ban Nha là mục tiêu của Ransomware

Everis, một trong những công ty tư vấn CNTT lớn nhất ở Tây Ban Nha, đã phải chịu một cuộc tấn công ransomware vào thứ Hai, buộc công ty phải đóng cửa tất cả các hệ thống máy tính của mình cho đến khi vấn đề được giải quyết hoàn toàn. Ransomware là một vi-rút máy tính mã hóa các tệp trên hệ thống bị nhiễm cho đến khi tiền chuộc được trả. Theo một số phương tiện truyền thông địa [...]


0943 23 00 99
Bản đồ