Top 5 mối đe dọa bảo mật của thiết bị di động và cách giảm thiểu chúng

Việc các nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các thiết bị di động cho công việc đã trở nên vô cùng phổ biến, nhưng có vẻ như các nhóm bảo mật đang không theo kịp điều này. Các thiết bị di động đã nổi lên trong những năm gần đây như là nền tảng được sử dụng hàng đầu của tội phạm mạng để nhắm mục tiêu chống lại các tổ chức. Và các tổ chức vẫn [...]


0943 23 00 99
Bản đồ