FBI cảnh báo về vấn đề LockerGoga và MegaCortex Ransomware

FBI đã đưa ra cảnh báo cho những người nhận trong ngành tư nhân để cung cấp thông tin và hướng dẫn về Ransomware LockerGoga và MegaCortex. Cả LockerGoga và MegaCortex đều là những kẻ lây nhiễm ransomware nhắm vào doanh nghiệp bằng cách xâm nhập mạng và sau đó cố gắng mã hóa tất cả các thiết bị của mình. Trong thông báo Flash của FBI được đánh dấu, FBI đang cảnh báo ngành công nghiệp tư nhân [...]

Ransomware đã tấn công hơn 1.000 trường học ở Hoa Kỳ vào năm 2019

Kể từ tháng 1, 1.039 trường học trên khắp Hoa Kỳ đã có khả năng bị tấn công bởi ransomware sau 72 khu học chánh và / hoặc các tổ chức giáo dục đã báo cáo công khai là nạn nhân của ransomware theo báo cáo từ nhà cung cấp giải pháp bảo mật Armor. 11 trong tổng số các khu học chánh ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng có hệ thống của họ bị ảnh hưởng bởi ransomware [...]


0943 23 00 99
Bản đồ