Foxit Software bị tấn công, rò rỉ dữ liệu hàng trăm triệu người dùng

Nếu bạn có tài khoản trực tuyến của những ứng dụng thuộc Foxit Software, hãy cài đặt lại mật khẩu ngay lập tức để đề phòng rò rỉ dữ liệu. Rất có thể tin tặc đã tấn công, đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản đăng nhập mà bạn không biết. Foxit Software là nhà phát triển các ứng dụng Foxit PDF Reader và PhantomPDF đang được hơn 525 triệu người sử dụng trên toàn thế giới. Hôm [...]


0943 23 00 99
Bản đồ