Linux của bạn có thể bị hack chỉ bằng cách mở một file

Người dùng Linux hãy cẩn thận! Nếu gần đây bạn chưa cập nhật hệ điều hành Linux, đặc biệt là tiện ích soạn thảo văn bản dòng lệnh, đừng thử xem nội dung của tệp bằng Vim hoặc Neovim. Nhà nghiên cứu bảo mật Armin Razmjou gần đây đã phát hiện ra lỗ hổng thực thi lệnh hệ điều hành tùy ý nghiêm trọng cao (CVE-2019-12735) ở Vim và Neovim – hai ứng dụng chỉnh sửa văn bản dòng lệnh phổ [...]


0943 23 00 99
Bản đồ