Phát hiện kỹ thuật tấn công mới cho phép đọc nội dung file PDF đã đặt mật khẩu bảo vệ

Mới đây, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện một nhóm kỹ thuật tấn công mới, có thể cho phép kẻ tấn công tiếp cận toàn bộ nội dung file PDF đã được đặt mật khẩu bảo vệ hoặc mã hóa. Nhóm kỹ thuật tấn công mới được đặt tên là PDFex, gồm hai hình thức tấn công lợi dụng yếu điểm an ninh trong cơ chế bảo vệ mã hóa tiêu chuẩn trong PDF. Các cuộc tấn công PDFex không [...]


0943 23 00 99
Bản đồ