Vi phạm dữ liệu của Hostinger, 14 triệu người dùng bị ảnh hưởng

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web nổi tiếng Hostinger đã bị tấn công dẫn đến một vụ vi phạm dữ liệu lớn, do đó công ty đã đặt lại mật khẩu cho tất cả khách hàng như một biện pháp phòng ngừa. Trong một bài đăng trên blog được công bố vào Chủ nhật, Hostinger tiết lộ rằng “một bên thứ ba trái phép” đã vi phạm một trong các máy chủ của họ và có được quyền [...]


0943 23 00 99
Bản đồ