Dùng chính AI để phát hiện tin giả mạo tạo bằng AI

Mới đây các nhà nghiên cứu tại trường đại học Harvard và phòng thí nghiệm AI-MIT Watson của MIT đã tạo ra công cụ GLTR (Giant Language Model Test Room - Phòng thử nghiệm mô hình ngôn ngữ khổng lồ) để phát hiện những thông tin sai lệch được làm từ AI, bằng cách sử dụng chính trí tuệ thông minh nhân tạo Công cụ GLTR nắm rất rõ cách thức mà các AI hoạt động để từ đó phân [...]


0943 23 00 99
Bản đồ